Danh sách tiểu hành tinh/214401–214500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214401 2005 NV48 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214402 2005 NB54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
214403 2005 NG58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214404 2005 NS67 03/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
214405 2005 NG77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214406 2005 NH85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214407 2005 NN85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
214408 2005 NH87 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
214409 2005 NQ87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214410 2005 OG2 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
214411 2005 OL2 26/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214412 2005 OY16 30/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
214413 2005 OB17 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
214414 2005 OV26 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
214415 2005 OZ27 29/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214416 2005 PK 02/08/2005 Lake Tekapo A. C. Gilmore 3,7 km MPC · JPL
214417 2005 PJ4 04/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
214418 2005 PH15 04/08/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
214419 2005 PZ15 04/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
214420 2005 PF22 06/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
214421 2005 QN2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
214422 2005 QE6 24/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
214423 2005 QY10 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
214424 2005 QG16 25/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
214425 2005 QL16 25/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
214426 2005 QZ18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
214427 2005 QS27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
214428 2005 QG28 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214429 2005 QT42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
214430 2005 QJ54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214431 2005 QN54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214432 2005 QA57 29/08/2005 Vicques M. Ory 3,4 km MPC · JPL
214433 2005 QF67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214434 2005 QY73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
214435 2005 QM78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
214436 2005 QU83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
214437 2005 QY106 27/08/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
214438 2005 QF115 27/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
214439 2005 QS121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214440 2005 QR140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214441 2005 QN149 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
214442 2005 QQ175 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
214443 2005 QZ187 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214444 2005 RH4 04/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
214445 2005 RS18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
214446 2005 ST3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
214447 2005 SA9 25/09/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
214448 2005 SX23 23/09/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
214449 2005 SC31 23/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
214450 2005 SU47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214451 2005 SL56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214452 2005 SC70 27/09/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
214453 2005 SO73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
214454 2005 SE77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214455 2005 SL80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214456 2005 SL81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214457 2005 SZ89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
214458 2005 SS99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214459 2005 SX114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214460 2005 SM128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
214461 2005 SN130 29/09/2005 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
214462 2005 SL132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
214463 2005 SK138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214464 2005 SW146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214465 2005 SO166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
214466 2005 SY169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
214467 2005 ST196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214468 2005 SH202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214469 2005 SG213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
214470 2005 SU221 27/09/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
214471 2005 SO249 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214472 2005 SO282 22/09/2005 Apache Point A. C. Becker 6,1 km MPC · JPL
214473 2005 TH2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
214474 Long Island 214474|Long Island}} 01/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
214475 Chrisbayus 2005 TS14 03/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
214476 Stephencolbert 2005 TO15 03/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
214477 2005 TX44 05/10/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
214478 2005 TR63 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
214479 2005 TB73 05/10/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
214480 2005 TH74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
214481 2005 TQ99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
214482 2005 TF106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
214483 2005 TV168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
214484 2005 TW190 10/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
214485 Dupouy 2005 UV7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,7 km MPC · JPL
214486 2005 UF10 21/10/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
214487 Baranivka 2005 UP12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,7 km MPC · JPL
214488 2005 UL45 22/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
214489 2005 UD48 22/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214490 2005 UW53 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
214491 2005 UB127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214492 2005 UA208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214493 2005 US251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
214494 2005 UD253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214495 2005 UO435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214496 2005 VW52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214497 2005 VK82 13/11/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
214498 2005 WZ4 19/11/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
214499 2005 WG52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
214500 2005 WA154 29/11/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL