Danh sách tiểu hành tinh/215101–215200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215101 1995 LB 01/06/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,1 km MPC · JPL
215102 1995 OC7 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215103 1995 UZ15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
215104 1995 UL18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215105 1995 UV52 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215106 1995 VQ2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215107 1996 RX15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
215108 1996 RC18 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215109 1996 VM15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
215110 1997 NO5 05/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
215111 1997 WK56 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215112 1997 XR7 06/12/1997 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
215113 1998 DD2 21/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,5 km MPC · JPL
215114 1998 DJ8 21/02/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
215115 1998 EO 02/03/1998 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
215116 1998 MG44 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
215117 1998 RQ10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215118 1998 TO12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215119 1998 WU38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215120 1999 JG4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215121 1999 JB11 14/05/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
215122 1999 LG4 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215123 1999 RS41 15/09/1999 Klet Kleť Obs. 820 m MPC · JPL
215124 1999 RV73 13/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215125 1999 RY78 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215126 1999 RX122 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215127 1999 RG135 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215128 1999 RO138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215129 1999 RW153 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215130 1999 RB199 10/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
215131 1999 RH237 08/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
215132 1999 TQ4 03/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
215133 1999 TU33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
215134 1999 TG65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215135 1999 TA124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215136 1999 TY163 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215137 1999 TW171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215138 1999 TL206 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215139 1999 TS218 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215140 1999 TP260 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215141 1999 TS280 08/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
215142 1999 UO39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215143 1999 UN50 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215144 1999 UV51 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
215145 1999 UM57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
215146 1999 VA28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215147 1999 VK66 04/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215148 1999 VJ69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215149 1999 VC114 09/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
215150 1999 VJ117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
215151 1999 VP150 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215152 1999 VF174 05/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
215153 1999 VX193 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
215154 1999 XR139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215155 1999 XH146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215156 1999 XX215 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215157 1999 XY251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215158 2000 AE59 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215159 2000 AU91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215160 2000 AY102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215161 2000 AS178 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215162 2000 BB5 21/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215163 2000 BC9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215164 2000 CN15 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215165 2000 CG22 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215166 2000 CQ40 01/02/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
215167 2000 EL26 05/03/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
215168 2000 EU29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
215169 2000 EM112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215170 2000 FR9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215171 2000 FX23 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
215172 2000 GQ67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215173 2000 GO73 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215174 2000 GU100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215175 2000 GS117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215176 2000 GQ120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215177 2000 GM163 10/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215178 2000 GO166 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215179 2000 GQ171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215180 2000 HX2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215181 2000 HE3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215182 2000 HE67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215183 2000 HB74 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215184 2000 HX103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
215185 2000 JD83 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215186 2000 KX 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
215187 2000 LQ25 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215188 2000 NM 02/07/2000 Fitchburg L. L. Amburgey APO 3,0 km MPC · JPL
215189 2000 NK10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
215190 2000 PU3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
215191 2000 QQ47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215192 2000 QV155 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215193 2000 QM173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215194 2000 SN18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215195 2000 SA22 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
215196 2000 SK30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215197 2000 SN42 24/09/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
215198 2000 SZ69 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215199 2000 SB130 22/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
215200 2000 SB134 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL