Danh sách tiểu hành tinh/215001–215100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215001 2008 CO149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
215002 2008 CE158 09/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
215003 2008 CQ162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215004 2008 CW198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215005 2008 DL6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
215006 2008 DN31 27/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
215007 2008 DC34 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
215008 2008 DT65 28/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
215009 2008 DR79 29/02/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
215010 2008 EU18 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
215011 2008 ES19 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
215012 2008 EG103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
215013 2008 GX67 06/04/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215014 2008 SM1 22/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
215015 2008 TP120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
215016 Catherinegriffin 2008 US3 21/10/2008 Raheny D. Grennan 3,5 km MPC · JPL
215017 2008 XD49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
215018 2008 YS51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
215019 2008 YB159 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
215020 2009 BE14 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
215021 Fanjingshan 2009 BJ71 26/01/2009 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
215022 2009 BA73 29/01/2009 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,7 km MPC · JPL
215023 2009 BR76 27/01/2009 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
215024 2009 BV81 28/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
215025 2009 BG86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215026 2009 BP108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
215027 2009 BK111 28/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215028 2009 BO112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
215029 2009 BF130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
215030 2009 BF170 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
215031 2009 BA179 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
215032 2009 BD179 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
215033 2009 CP12 02/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
215034 2009 CR12 02/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
215035 2009 CD28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215036 2009 CC39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215037 2009 CR40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215038 2009 CZ43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215039 2009 CM53 13/02/2009 OAM Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
215040 2009 CS59 14/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
215041 2009 CA60 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
215042 2009 DK3 19/02/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
215043 2009 DF4 19/02/2009 Skylive Obs. Skylive Obs. 3,1 km MPC · JPL
215044 Joãoalves 2009 DW4 20/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 750 m MPC · JPL
215045 2009 DQ6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215046 2009 DS9 18/02/2009 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215047 2009 DE17 21/02/2009 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
215048 2009 DZ18 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215049 2009 DQ34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
215050 2009 DU40 16/02/2009 OAM Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
215051 2009 DL41 18/02/2009 OAM Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
215052 2009 DA47 28/02/2009 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
215053 2009 DL47 26/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
215054 2009 DJ64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215055 2009 DR70 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
215056 2009 DN75 21/02/2009 OAM Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
215057 2009 DE83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
215058 2009 DW94 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
215059 2009 DK113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215060 2009 DN119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
215061 2009 DM124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215062 2009 DC125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215063 2009 DQ125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215064 2009 DC126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215065 2009 DR126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215066 2009 DX126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215067 2009 DY126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
215068 2009 DU129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
215069 2009 DV129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
215070 2009 DD130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
215071 2009 ET3 15/03/2009 OAM Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
215072 2009 EV10 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
215073 2009 EC20 15/03/2009 OAM Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
215074 2009 EV20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215075 2009 EY20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
215076 2009 FP3 17/03/2009 OAM Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
215077 2009 FY15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215078 2009 FL18 19/03/2009 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
215079 2009 FO18 19/03/2009 OAM Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
215080 Kaohsiung 2009 FX18 20/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai, C.-S. Lin 2,6 km MPC · JPL
215081 2009 FU21 17/03/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
215082 2009 FT22 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
215083 2009 FH23 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215084 2009 FX29 25/03/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
215085 2009 FZ36 21/03/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
215086 2009 FJ43 29/03/2009 Kachina Kachina Obs. 5,5 km MPC · JPL
215087 2009 FL43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 5,5 km MPC · JPL
215088 2220 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
215089 Hermanfrid 2709 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
215090 2823 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
215091 6228 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
215092 6256 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
215093 6823 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
215094 5043 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
215095 3131 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
215096 3259 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
215097 5049 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
215098 5053 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
215099 1981 EN36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
215100 1992 RD 02/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL