Danh sách tiểu hành tinh/214101–214200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214101 2004 OQ12 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
214102 2004 PD58 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214103 2004 PP65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
214104 2004 PR75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
214105 2004 QK9 20/08/2004 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
214106 2004 QN18 20/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
214107 2004 RV29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214108 2004 RX93 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
214109 2004 RF154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214110 2004 RL181 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214111 2004 RS194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214112 2004 RM306 12/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
214113 2004 RP339 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214114 2004 SY22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214115 2004 TO45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214116 2004 TU59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214117 2004 TW146 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214118 2004 VM18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214119 2004 VH64 10/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
214120 2004 VZ73 12/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
214121 2004 XA28 10/12/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
214122 2004 XJ49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214123 2004 XQ59 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214124 2004 XG85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214125 2004 XA86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214126 2004 XW90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214127 2004 XE96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214128 2004 XU108 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214129 2004 XV162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214130 2004 YX9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
214131 2005 AN 05/01/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 940 m MPC · JPL
214132 2005 AC4 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214133 2005 AV8 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214134 2005 AP9 07/01/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
214135 2005 AC18 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
214136 Alinghi 2005 AQ27 13/01/2005 Vicques M. Ory 840 m MPC · JPL
214137 2005 AO28 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214138 2005 AH35 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214139 2005 AW46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214140 2005 AX47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214141 2005 AN53 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214142 2005 AQ57 15/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
214143 2005 AP60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
214144 2005 AR65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214145 2005 AC69 15/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
214146 2005 AE70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214147 2005 AO80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
214148 2005 BS4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214149 2005 BW8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214150 2005 BJ11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
214151 2005 BM11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214152 2005 BU22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214153 2005 BU28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214154 2005 CJ5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
214155 2005 CF11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214156 2005 CJ11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
214157 2005 CC13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214158 2005 CJ16 02/02/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
214159 2005 CA19 02/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
214160 2005 CL19 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214161 2005 CQ20 02/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
214162 2005 CU20 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214163 2005 CL22 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214164 2005 CB23 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214165 2005 CQ23 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214166 2005 CM31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214167 2005 CU36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214168 2005 CO37 02/02/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
214169 2005 CQ49 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
214170 2005 CS50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214171 2005 CE52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214172 2005 CM53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214173 2005 CW53 04/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214174 2005 CG63 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
214175 2005 CJ63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
214176 2005 CA67 09/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
214177 2005 CK68 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214178 2005 CZ68 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
214179 2005 CQ69 14/02/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
214180 Mabaglioni 2005 CO77 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,0 km MPC · JPL
214181 2005 CV78 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214182 2005 ED1 02/03/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1,1 km MPC · JPL
214183 2005 EC7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
214184 2005 EO7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214185 2005 EE9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
214186 2005 EG10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214187 2005 EJ10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
214188 2005 EO11 02/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214189 2005 EF13 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214190 2005 ER13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214191 2005 EP14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214192 2005 EW17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214193 2005 EC22 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
214194 2005 EX28 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214195 2005 EW29 02/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 740 m MPC · JPL
214196 2005 EP30 06/03/2005 La Silla R. Gauderon, R. Behrend 2,4 km MPC · JPL
214197 2005 EM38 03/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
214198 2005 ET38 08/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
214199 2005 EQ40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214200 2005 EO41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL