Danh sách tiểu hành tinh/214901–215000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214901 2007 TQ95 07/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214902 2007 TM135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
214903 2007 TE136 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214904 2007 TB143 15/10/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
214905 2007 TV144 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214906 2007 TU147 07/10/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
214907 2007 TU160 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
214908 2007 TS163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214909 2007 TD180 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214910 2007 TP181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
214911 Viehboeck 2007 TM184 11/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 790 m MPC · JPL
214912 2007 TX233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214913 2007 TL240 14/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
214914 2007 TQ241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
214915 2007 TH257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214916 2007 TN257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
214917 2007 TY266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214918 2007 TD338 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214919 2007 TG363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214920 2007 UB18 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214921 2007 UY25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
214922 2007 UJ43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214923 2007 UK50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214924 2007 UZ51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214925 2007 UL85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214926 2007 UJ98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214927 2007 UJ111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
214928 Carrara 2007 VM8 05/11/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,0 km MPC · JPL
214929 2007 VF27 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214930 2007 VU44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214931 2007 VT61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214932 2007 VX163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214933 2007 VW164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214934 2007 VT165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214935 2007 VJ167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214936 2007 VN193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214937 2007 VG213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214938 2007 VN220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214939 2007 VT244 15/11/2007 Marly P. Kocher 1,1 km MPC · JPL
214940 2007 VK251 09/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
214941 2007 VO253 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
214942 2007 VE256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214943 2007 VC263 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
214944 2007 VQ270 08/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214945 2007 VP275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214946 2007 VX283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214947 2007 VA309 09/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
214948 2007 VX311 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
214949 2007 VO312 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214950 2007 WU20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214951 2007 WX34 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214952 2007 WO42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214953 Giugavazzi 2007 WN55 29/11/2007 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,1 km MPC · JPL
214954 2007 WO58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214955 2007 XK14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214956 2007 XL25 15/12/2007 OAM Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
214957 2007 XT29 15/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
214958 2007 XE34 12/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214959 2007 XS37 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
214960 2007 XX42 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214961 2007 XD53 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
214962 2007 YE11 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
214963 2007 YD39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214964 2007 YX46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214965 2007 YN58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
214966 2007 YE61 31/12/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
214967 2007 YD62 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
214968 2007 YD68 30/12/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
214969 2007 YE68 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214970 2008 AT 01/01/2008 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 5,4 km MPC · JPL
214971 2008 AW4 07/01/2008 Lulin LUSS 4,0 km MPC · JPL
214972 2008 AY11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214973 2008 AZ15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214974 2008 AX56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214975 2008 AL59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214976 2008 AF66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214977 2008 AD68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214978 2008 AG68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214979 2008 AM70 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214980 2008 AL72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214981 2008 AP72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
214982 2008 AC77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214983 2008 AG80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214984 2008 AB81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214985 2008 AP110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214986 2008 AY114 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214987 2008 AO117 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214988 2008 BH14 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
214989 2008 BP18 30/01/2008 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
214990 2008 BB42 31/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
214991 2008 CM21 07/02/2008 Altschwendt W. Ries 3,2 km MPC · JPL
214992 2008 CJ23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214993 2008 CM28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214994 2008 CR38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
214995 2008 CS45 02/02/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
214996 2008 CU45 02/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
214997 2008 CK47 03/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
214998 2008 CT77 06/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
214999 2008 CY129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215000 2008 CQ137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also