Danh sách tiểu hành tinh/213901–214000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213901 2003 UR48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213902 2003 UT48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213903 2003 UK49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213904 2003 US61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
213905 2003 UK62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213906 2003 UZ64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
213907 2003 US65 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213908 2003 UF88 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213909 2003 UC96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213910 2003 UW98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213911 2003 UV101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213912 2003 UN103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213913 2003 UM115 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213914 2003 UQ133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213915 2003 UX137 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213916 2003 UW149 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213917 2003 UD150 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213918 2003 UK174 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213919 2003 UL178 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213920 2003 UB185 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213921 2003 UN185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
213922 2003 UT201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213923 2003 UB205 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213924 2003 UD218 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213925 2003 UW223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213926 2003 UG257 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213927 2003 UW265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213928 2003 UY273 29/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213929 2003 UM275 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213930 2003 UK303 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
213931 2003 UN314 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213932 2003 UA381 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
213933 2003 UY414 23/10/2003 Apache Point SDSS 960 m MPC · JPL
213934 2003 UN415 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
213935 2003 VZ5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
213936 2003 VL7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213937 2003 WR20 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213938 2003 WS55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213939 2003 WW64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213940 2003 WN72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213941 2003 WH73 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213942 2003 WT73 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213943 2003 WA77 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213944 2003 WS80 20/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
213945 2003 WE92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213946 2003 WU107 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
213947 2003 WV116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213948 2003 WL126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213949 2003 WJ127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213950 2003 WB136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213951 2003 WK167 19/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213952 2003 WT193 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
213953 2003 XJ16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213954 2003 XD25 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213955 2003 XE43 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213956 2003 YY11 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213957 2003 YS16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
213958 2003 YF17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
213959 2003 YL21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213960 2003 YX25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213961 2003 YA26 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213962 2003 YQ28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
213963 2003 YM33 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213964 2003 YZ62 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213965 2003 YA76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213966 2003 YY89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
213967 2003 YD95 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213968 2003 YS111 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213969 2003 YM127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213970 2003 YS134 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
213971 2003 YG138 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213972 2003 YK139 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213973 2003 YU140 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
213974 2003 YV140 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213975 2003 YV142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213976 2003 YS144 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213977 2003 YL150 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
213978 2003 YN151 29/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
213979 2003 YW153 29/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
213980 2003 YC169 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213981 2003 YR180 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213982 2004 AB5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
213983 2004 AH10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
213984 2004 AC15 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213985 2004 BP1 16/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
213986 2004 BO9 16/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
213987 2004 BA10 16/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213988 2004 BZ12 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
213989 2004 BU17 18/01/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
213990 2004 BF26 16/01/2004 Mount Graham W. H. Ryan 3,7 km MPC · JPL
213991 2004 BK42 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213992 2004 BN44 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213993 2004 BX47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213994 2004 BZ47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213995 2004 BU74 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
213996 2004 BC76 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213997 2004 BX76 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
213998 2004 BL88 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213999 2004 BC104 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
214000 2004 BW107 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also