Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/213801–213900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213801 2003 GZ7 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
213802 2003 GP14 02/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
213803 2003 GC17 05/04/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
213804 2003 GE17 05/04/2003 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
213805 2003 GP22 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
213806 2003 GT35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
213807 2003 GY41 07/04/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
213808 2003 HO10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213809 2003 HA15 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
213810 2003 HG42 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
213811 2003 MA4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213812 2003 NE 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213813 2003 PW12 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213814 2003 QY18 22/08/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213815 2003 QB20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213816 2003 QQ21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213817 2003 QF24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213818 2003 QV26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213819 2003 QG32 21/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
213820 2003 QG49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213821 2003 QO52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213822 2003 QZ55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213823 2003 QT62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213824 2003 QD63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213825 2003 QW63 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213826 2003 QK65 24/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213827 2003 QN75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213828 2003 QU75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213829 2003 QN76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213830 2003 QY84 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213831 2003 QG92 30/08/2003 Consell R. Pacheco 980 m MPC · JPL
213832 2003 QM94 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
213833 2003 QN101 29/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213834 2003 QD103 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213835 2003 QZ110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213836 2003 RQ12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
213837 2003 RR15 14/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213838 2003 RF27 04/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
213839 2003 SM3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213840 2003 SU5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
213841 2003 SV7 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213842 2003 SM8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
213843 2003 SE13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213844 2003 SU27 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213845 2003 SC50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213846 2003 SA52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213847 2003 SP52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213848 2003 ST54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213849 2003 SF55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213850 2003 SZ55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
213851 2003 SE61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213852 2003 SY70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
213853 2003 SG81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
213854 2003 SK88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
213855 2003 SK103 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213856 2003 SA104 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213857 2003 SH116 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213858 2003 SZ120 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213859 2003 SG127 19/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
213860 2003 SU131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213861 2003 SX133 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213862 2003 SL147 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213863 2003 SZ148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
213864 2003 SQ150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213865 2003 SJ156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213866 2003 ST157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213867 2003 SA163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
213868 2003 SQ165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
213869 2003 SG170 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS APO 1,0 km MPC · JPL
213870 2003 SQ173 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213871 2003 SE179 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213872 2003 SX188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213873 2003 SN206 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213874 2003 SO213 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213875 2003 SA225 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213876 2003 SO246 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213877 2003 SH248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213878 2003 SB249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213879 2003 SC249 26/09/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213880 2003 SM249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213881 2003 SO249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213882 2003 SQ250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213883 2003 SU263 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213884 2003 SX269 24/09/2003 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
213885 2003 SU270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213886 2003 SM271 25/09/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
213887 2003 SV275 29/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
213888 2003 SS288 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213889 2003 SW300 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213890 2003 SX303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213891 2003 SZ309 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213892 2003 SH334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213893 2003 TN2 07/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
213894 2003 TP2 08/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
213895 2003 TF6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213896 2003 TL55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
213897 2003 UP1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213898 2003 UU16 16/10/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
213899 2003 US29 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213900 2003 UN34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL