Danh sách tiểu hành tinh/214701–214800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214701 2006 SM338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214702 2006 SK339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214703 2006 SW343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214704 2006 SW345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214705 2006 SF353 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
214706 2006 SS358 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214707 2006 SJ383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
214708 2006 ST387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
214709 2006 SZ389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
214710 2006 SO392 26/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214711 2006 SS393 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
214712 2006 SW394 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214713 2006 SO409 20/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
214714 2006 TJ 02/10/2006 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
214715 Silvanofuso 2006 TF7 10/10/2006 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,9 km MPC · JPL
214716 2006 TD8 13/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 4,6 km MPC · JPL
214717 2006 TE8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
214718 2006 TM8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
214719 2006 TY9 13/10/2006 Dax Dax Obs. 5,4 km MPC · JPL
214720 2006 TB11 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214721 2006 TZ13 10/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
214722 2006 TO15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214723 2006 TY16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214724 2006 TH17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214725 2006 TE18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214726 2006 TP19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214727 2006 TS19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214728 2006 TM21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214729 2006 TH24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214730 2006 TN24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214731 2006 TG25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214732 2006 TM30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214733 2006 TB31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
214734 2006 TA33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214735 2006 TU37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214736 2006 TY38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
214737 2006 TK39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214738 2006 TB41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214739 2006 TQ42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214740 2006 TT43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214741 2006 TH46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214742 2006 TL51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214743 2006 TP51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
214744 2006 TQ51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214745 2006 TA55 12/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
214746 2006 TY56 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,7 km MPC · JPL
214747 2006 TU57 15/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
214748 2006 TR59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214749 2006 TO60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214750 2006 TS67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
214751 2006 TJ71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
214752 2006 TR71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214753 2006 TD75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214754 2006 TC77 11/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214755 2006 TJ78 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
214756 2006 TW79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214757 2006 TD89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214758 2006 TY93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
214759 2006 TH95 13/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,8 km MPC · JPL
214760 2006 TM103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214761 2006 TN103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214762 2006 TU108 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
214763 2006 TZ109 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214764 2006 TN120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
214765 2006 UG6 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
214766 2006 UT7 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214767 2006 UO9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214768 2006 UQ10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214769 2006 UA47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214770 2006 UP59 19/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
214771 2006 UR62 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214772 UNICEF 2006 UO64 23/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,5 km MPC · JPL
214773 2006 UU64 22/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
214774 2006 UC67 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
214775 2006 UL71 16/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
214776 2006 UD75 17/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214777 2006 UQ75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214778 2006 UX79 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214779 2006 UB80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214780 2006 UD80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
214781 2006 UB85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
214782 2006 UR90 17/10/2006 Mount Lemmon Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
214783 2006 UR92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214784 2006 UG105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
214785 2006 UZ116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214786 2006 US132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214787 2006 UE135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214788 2006 UC136 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214789 2006 US137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214790 2006 UR162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
214791 2006 UZ174 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
214792 2006 UT175 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
214793 2006 UX175 16/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
214794 2006 UA178 16/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
214795 2006 UF180 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214796 2006 UT180 16/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
214797 2006 UB182 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214798 2006 US188 19/10/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
214799 2006 UU197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214800 2006 UO202 22/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL