Danh sách tiểu hành tinh/213701–213800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213701 2002 TV288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213702 2002 TL297 11/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213703 2002 TQ357 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
213704 2002 TJ368 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
213705 2002 TQ377 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213706 2002 UZ 25/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213707 2002 UF17 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
213708 2002 UZ25 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
213709 2002 UP35 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213710 2002 UK38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213711 2002 UQ38 31/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213712 2002 UM64 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
213713 2002 US67 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
213714 2002 VP9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
213715 2002 VY13 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213716 2002 VG15 06/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
213717 2002 VO19 04/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213718 2002 VW38 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213719 2002 VK46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213720 2002 VP48 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213721 2002 VX51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213722 2002 VR52 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213723 2002 VC56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
213724 2002 VU63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
213725 2002 VV74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213726 2002 VJ80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213727 2002 VF92 13/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,1 km MPC · JPL
213728 2002 VV92 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213729 2002 VQ117 12/11/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
213730 2002 VT123 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213731 2002 VM124 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213732 2002 VS125 14/11/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
213733 2002 VB136 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
213734 2002 VC136 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
213735 2002 VL142 05/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
213736 2002 VQ145 04/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213737 2002 WA2 23/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
213738 2002 WA4 24/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213739 2002 WR6 24/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
213740 2002 WY21 16/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213741 2002 WR28 22/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213742 2002 WC29 24/11/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
213743 2002 XL3 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213744 2002 XT10 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
213745 2002 XD46 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213746 2002 XX47 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213747 2002 XR48 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213748 2002 XE50 10/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213749 2002 XB62 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
213750 2002 XE66 12/12/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
213751 2002 XS66 11/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
213752 2002 XM79 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213753 2002 XX115 11/12/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
213754 2002 YX18 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213755 2003 AM2 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213756 2003 AX23 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213757 2003 AA50 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
213758 2003 AB51 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213759 2003 AE60 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213760 2003 AE65 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213761 2003 AB66 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
213762 2003 AW66 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213763 2003 AX79 11/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
213764 2003 AQ80 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
213765 2003 BD25 25/01/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
213766 2003 BS53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
213767 2003 CF19 08/02/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213768 2003 CK20 09/02/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
213769 2003 CJ25 11/02/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
213770 Fignon 2003 DK6 23/02/2003 Vicques M. Ory 3,7 km MPC · JPL
213771 Johndee 2003 DE13 27/02/2003 Kleť KLENOT 3,3 km MPC · JPL
213772 2003 DF13 27/02/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 4,2 km MPC · JPL
213773 2003 DL13 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 5,8 km MPC · JPL
213774 2003 DK15 26/02/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
213775 2003 DK17 28/02/2003 Kleť Kleť Obs. 4,3 km MPC · JPL
213776 2003 DZ18 21/02/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
213777 2003 EN10 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
213778 2003 EE12 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213779 2003 EP14 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213780 2003 EW37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
213781 2003 EB52 11/03/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
213782 2003 EV59 13/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
213783 2003 FF 22/03/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,3 km MPC · JPL
213784 2003 FY4 25/03/2003 Kleť M. Tichý 5,3 km MPC · JPL
213785 2003 FZ4 25/03/2003 Emerald Lane L. Ball 4,8 km MPC · JPL
213786 2003 FJ5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
213787 2003 FC11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
213788 2003 FF11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
213789 2003 FF27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
213790 2003 FG31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
213791 2003 FP31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
213792 2003 FJ42 30/03/2003 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
213793 2003 FT43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
213794 2003 FT51 25/03/2003 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
213795 2003 FA58 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
213796 2003 FH90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
213797 2003 FN95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
213798 2003 FK100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
213799 2003 FK116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
213800 Stefanwul 2003 GO 02/04/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 4,8 km MPC · JPL