Danh sách tiểu hành tinh/213601–213700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213601 2002 PZ55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213602 2002 PZ62 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
213603 2002 PM74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213604 2002 PU86 13/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
213605 2002 PU94 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213606 2002 PA102 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213607 2002 PL103 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
213608 2002 PB120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213609 2002 PL121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213610 2002 PR121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213611 2002 PX156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
213612 2002 PF169 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213613 2002 PS169 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213614 2002 PP178 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213615 2002 PX182 13/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213616 2002 PW187 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213617 2002 QU14 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213618 2002 QK23 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213619 2002 QZ26 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
213620 2002 QX27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213621 2002 QH49 19/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
213622 2002 QZ54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
213623 2002 QE55 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
213624 2002 QW55 28/08/2002 Palomar A. Lowe 940 m MPC · JPL
213625 2002 QH56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 910 m MPC · JPL
213626 2002 QX58 16/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
213627 2002 QZ61 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213628 2002 QQ65 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213629 Binford 2002 QK67 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213630 2002 QR73 30/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213631 2002 QQ78 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213632 2002 QS100 19/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
213633 2002 QX108 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213634 2002 QO115 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213635 2002 QZ120 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213636 Gajdoš 2002 QR122 20/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
213637 Lemarchal 2002 QM125 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
213638 2002 RU22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
213639 2002 RF38 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213640 2002 RA62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213641 2002 RP67 03/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
213642 2002 RH83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213643 2002 RR90 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213644 2002 RW103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213645 2002 RE104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213646 2002 RK109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213647 2002 RY116 07/09/2002 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
213648 2002 RU126 09/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213649 2002 RX133 10/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213650 2002 RF135 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
213651 2002 RA183 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213652 2002 RK184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
213653 2002 RJ197 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213654 2002 RL209 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213655 2002 RT215 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213656 2002 RA235 14/09/2002 Palomar R. Matson 870 m MPC · JPL
213657 2002 RK243 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213658 2002 RR243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213659 2002 RL250 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213660 2002 SN4 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
213661 2002 SL8 27/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
213662 2002 SG11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213663 2002 SO46 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
213664 2002 SS49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213665 2002 SS50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
213666 2002 SD60 16/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
213667 2002 TF9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
213668 2002 TP23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213669 2002 TD38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213670 2002 TQ38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213671 2002 TK41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213672 2002 TZ41 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213673 2002 TT54 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213674 2002 TQ58 02/10/2002 Needville Needville Obs. 3,7 km MPC · JPL
213675 2002 TK60 05/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
213676 2002 TC66 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
213677 2002 TX66 06/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
213678 2002 TD81 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213679 2002 TP94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213680 2002 TD107 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213681 2002 TF109 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213682 2002 TX111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213683 2002 TA113 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213684 2002 TH142 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213685 2002 TM180 14/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213686 2002 TX209 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
213687 2002 TL210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213688 2002 TU221 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213689 2002 TG226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
213690 2002 TH229 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
213691 2002 TA231 08/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213692 2002 TP245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213693 2002 TS248 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213694 2002 TW256 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213695 2002 TY256 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213696 2002 TJ267 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
213697 2002 TM270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
213698 2002 TA275 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
213699 2002 TU277 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
213700 2002 TB288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL