Danh sách tiểu hành tinh/213401–213500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213401 2001 VS56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
213402 2001 VH111 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213403 2001 WT 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
213404 2001 WH3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
213405 2001 WM8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213406 2001 WB17 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213407 2001 WQ23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
213408 2001 WJ26 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
213409 2001 WW29 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213410 2001 WN53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213411 2001 WB58 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213412 2001 WG68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213413 2001 WR75 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213414 2001 WU81 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213415 2001 WJ87 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
213416 2001 XL10 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213417 2001 XZ30 07/12/2001 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
213418 2001 XS32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
213419 2001 XK38 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213420 2001 XJ39 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213421 2001 XO55 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
213422 2001 XR71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
213423 2001 XL88 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
213424 2001 XS88 13/12/2001 Uccle H. Boffin 4,6 km MPC · JPL
213425 2001 XS94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213426 2001 XN126 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213427 2001 XS137 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213428 2001 XV182 14/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
213429 2001 XQ200 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
213430 2001 XP201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
213431 2001 XX224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213432 2001 XL240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213433 2001 XM258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213434 2001 XX258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213435 2001 YJ6 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
213436 2001 YN6 20/12/2001 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
213437 2001 YU12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213438 2001 YV16 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213439 2001 YF25 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213440 2001 YE121 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213441 2002 AU6 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,8 km MPC · JPL
213442 2002 AD23 05/01/2002 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
213443 2002 AD24 07/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213444 2002 AA44 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213445 2002 AE51 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
213446 2002 AV66 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213447 2002 AK144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213448 2002 AA155 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213449 2002 AD176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213450 2002 CZ11 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213451 2002 CJ18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213452 2002 CP33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213453 2002 CH37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213454 2002 CK48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
213455 2002 CP54 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213456 2002 CP119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213457 2002 CF152 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
213458 2002 CB170 08/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213459 2002 CX172 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213460 2002 CE184 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
213461 2002 CM197 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213462 2002 CQ198 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213463 2002 CF232 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213464 2002 CM233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213465 2002 CL234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
213466 2002 CE236 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
213467 2002 CX311 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213468 2002 EU8 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
213469 2002 EX60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213470 2002 ED85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213471 2002 ES90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213472 2002 EJ95 14/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
213473 2002 EJ99 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213474 2002 EU115 10/03/2002 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
213475 2002 EN120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213476 2002 EZ131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
213477 2002 EE134 13/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
213478 2002 EQ135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213479 2002 EY135 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213480 2002 EV148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213481 2002 EE162 05/03/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
213482 2002 FY4 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213483 2002 FY7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213484 2002 FR12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213485 2002 FD15 16/03/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
213486 2002 FX15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213487 2002 FP31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
213488 2002 FX38 31/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213489 2002 GC6 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213490 2002 GO13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213491 2002 GO15 15/04/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
213492 2002 GX26 14/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213493 2002 GH36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
213494 2002 GM37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
213495 2002 GS37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
213496 2002 GM45 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
213497 2002 GZ46 05/04/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
213498 2002 GB49 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213499 2002 GY50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
213500 2002 GE52 05/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL