Danh sách tiểu hành tinh/214201–214300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214201 2005 EQ49 03/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
214202 2005 EU50 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214203 2005 EM54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214204 2005 EB60 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214205 2005 EZ60 04/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
214206 2005 EV63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214207 2005 EW64 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
214208 2005 EQ66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
214209 2005 EN71 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214210 2005 EX71 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214211 2005 EO73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214212 2005 ED74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
214213 2005 EQ78 03/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
214214 2005 EQ79 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214215 2005 EK81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214216 2005 ES84 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
214217 2005 EJ85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214218 2005 EV85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214219 2005 EV91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214220 2005 EQ94 10/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
214221 2005 ET100 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214222 2005 EU109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
214223 2005 EZ124 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
214224 2005 EZ133 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214225 2005 EU135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
214226 2005 EW142 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214227 2005 EK147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214228 2005 EP148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
214229 2005 EG151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214230 2005 EG152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214231 2005 EA154 11/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
214232 2005 EL155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
214233 2005 EX159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214234 2005 EQ164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214235 2005 EL176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214236 2005 EQ176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
214237 2005 EF181 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214238 2005 ES182 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214239 2005 ET182 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214240 2005 ES183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214241 2005 EP186 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214242 2005 ED187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214243 2005 EM215 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
214244 2005 EH229 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
214245 2005 EL235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
214246 2005 EO252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214247 2005 EA257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214248 2005 EL270 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214249 2005 EQ283 11/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214250 2005 EU287 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214251 2005 EH292 10/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
214252 2005 EU294 11/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
214253 2005 EO306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214254 2005 EV313 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214255 2005 ER327 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214256 2005 FA2 16/03/2005 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
214257 2005 GP 01/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,7 km MPC · JPL
214258 2005 GM6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214259 2005 GO8 01/04/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
214260 2005 GT8 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,8 km MPC · JPL
214261 2005 GE11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
214262 2005 GB14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214263 2005 GD16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
214264 2005 GU24 02/04/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214265 2005 GU31 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
214266 2005 GA39 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214267 2005 GS39 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214268 2005 GH40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214269 2005 GQ42 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
214270 2005 GO45 05/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214271 2005 GV51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214272 2005 GA52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214273 2005 GG53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
214274 2005 GF57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214275 2005 GK63 02/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
214276 2005 GQ63 02/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214277 2005 GM67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214278 2005 GZ68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214279 2005 GQ75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214280 2005 GR76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214281 2005 GC88 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
214282 2005 GU99 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214283 2005 GS107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214284 2005 GR132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214285 2005 GD154 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214286 2005 GK155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214287 2005 GB158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214288 2005 GK174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214289 2005 GK182 15/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
214290 2005 GT206 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
214291 2005 GQ209 06/04/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
214292 2005 GX215 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
214293 2005 HK1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214294 2005 HA5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214295 2005 HC5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214296 2005 HN5 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
214297 2005 HV9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214298 2005 HG10 30/04/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
214299 2005 JU 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214300 2005 JW 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL