Danh sách tiểu hành tinh/213201–213300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213201 2000 SA367 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213202 2000 TC4 01/10/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
213203 2000 TT5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213204 2000 TR13 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213205 2000 TZ22 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213206 2000 TB35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
213207 2000 TN40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213208 2000 UM21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213209 2000 UH28 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213210 2000 UK49 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213211 2000 UU57 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213212 2000 UA69 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213213 2000 UL75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213214 2000 UU83 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213215 2000 UX85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213216 2000 UJ92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213217 2000 VT1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213218 2000 VJ18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213219 2000 VP21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213220 2000 VB25 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
213221 2000 VQ26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213222 2000 VP42 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
213223 2000 WR11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213224 2000 WU16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213225 2000 WD22 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
213226 2000 WQ24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213227 2000 WD43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213228 2000 WM44 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
213229 2000 WU76 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213230 2000 WP85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213231 2000 WM94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213232 2000 WQ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213233 2000 WL112 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213234 2000 WD139 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
213235 2000 WH177 27/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
213236 2000 XT11 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213237 2000 XZ19 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
213238 2000 YU9 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213239 2000 YU82 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213240 2000 YJ88 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213241 2001 AL 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
213242 2001 BY14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
213243 2001 BR17 19/01/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213244 2001 BN20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213245 2001 BD29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213246 2001 BP50 26/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 750 m MPC · JPL
213247 2001 BJ53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213248 2001 CK10 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213249 2001 CH23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
213250 2001 CX35 14/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
213251 2001 CS41 15/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
213252 2001 DO1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213253 2001 DP32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213254 2001 DV100 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213255 Kimiyayui 2001 EZ15 15/03/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 740 m MPC · JPL
213256 2001 EK16 15/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
213257 2001 EA23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213258 2001 FT32 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213259 2001 FK43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213260 2001 FZ51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213261 2001 FL115 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213262 2001 FB148 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213263 2001 FD166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213264 2001 FG196 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
213265 2001 GA6 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
213266 2001 KE32 23/05/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
213267 2001 LB9 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213268 2001 LZ12 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213269 Angelbarbero 2001 MO2 20/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 2,2 km MPC · JPL
213270 2001 NM 09/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213271 2001 NT5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213272 2001 NO12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
213273 2001 NB18 09/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
213274 2001 OZ34 19/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
213275 2001 OK40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213276 2001 OD45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
213277 2001 OJ77 27/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213278 2001 OG90 25/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
213279 2001 ON111 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
213280 2001 PP10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
213281 2001 PE11 09/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213282 2001 PA25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
213283 2001 PE27 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
213284 2001 PT48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
213285 2001 QY26 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213286 2001 QV32 17/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
213287 2001 QQ59 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213288 2001 QE95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
213289 2001 QK100 21/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213290 2001 QE113 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213291 2001 QF123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213292 2001 QX127 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213293 2001 QY154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
213294 2001 QA162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
213295 2001 QZ209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
213296 2001 QV213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
213297 2001 QS249 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
213298 2001 QG273 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213299 2001 QS273 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213300 2001 QM280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL