Danh sách tiểu hành tinh/212701–212800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212701 2007 QR9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212702 2007 QQ11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212703 2007 RA13 02/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212704 2007 RA14 08/09/2007 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
212705 Friûl 2007 RF15 12/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 940 m MPC · JPL
212706 2007 RU16 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 860 m MPC · JPL
212707 2007 RD17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
212708 2007 RW24 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
212709 2007 RC39 08/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
212710 2007 RS39 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212711 2007 RE45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212712 2007 RW46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212713 2007 RN57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212714 2007 RY57 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
212715 2007 RO92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212716 2007 RY103 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212717 2007 RH118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212718 2007 RO126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212719 2007 RN127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
212720 2007 RA128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212721 2007 RX134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
212722 2007 RM135 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
212723 Klitschko 2007 RN138 14/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
212724 2007 RP144 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
212725 2007 RC145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212726 2007 RD145 14/09/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
212727 2007 RW161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
212728 2007 RK162 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212729 2007 RJ168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212730 2007 RG184 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212731 2007 RF188 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212732 2007 RL193 12/09/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
212733 2007 RV194 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212734 2007 RX235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212735 2007 RT242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212736 2007 RC244 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212737 2007 RZ252 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212738 2007 RJ271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212739 2007 RN271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212740 2007 RZ273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212741 2007 RH277 05/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212742 2007 RU277 05/09/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
212743 2007 RT289 14/09/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
212744 2007 RL296 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212745 2007 SG19 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212746 2007 SF20 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212747 2007 TY 02/10/2007 Antares ARO 2,1 km MPC · JPL
212748 2007 TB2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212749 2007 TM4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
212750 2007 TW6 06/10/2007 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
212751 2007 TD9 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
212752 2007 TA10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
212753 2007 TE11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
212754 2007 TL12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212755 2007 TW12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
212756 2007 TY16 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
212757 2007 TZ19 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
212758 2007 TR27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
212759 2007 TM29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212760 2007 TF38 04/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212761 2007 TA40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212762 2007 TN40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212763 2007 TH44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212764 2007 TU57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212765 2007 TK63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212766 2007 TK66 08/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,5 km MPC · JPL
212767 2007 TG70 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212768 2007 TO70 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
212769 2007 TZ78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212770 2007 TL79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212771 2007 TZ87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212772 2007 TZ92 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212773 2007 TA115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
212774 2007 TR118 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212775 2007 TC120 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212776 2007 TQ125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212777 2007 TH139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212778 2007 TW141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
212779 2007 TA143 15/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 780 m MPC · JPL
212780 2007 TQ158 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212781 2007 TU165 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
212782 2007 TT186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212783 2007 TO203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
212784 2007 TV212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
212785 2007 TG213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212786 2007 TC217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212787 2007 TF221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212788 2007 TK221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212789 2007 TH226 08/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
212790 2007 TX228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212791 2007 TN232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212792 2007 TZ233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212793 2007 TQ242 08/10/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
212794 2007 TM243 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212795 Fangjiancheng 2007 TD247 09/10/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
212796 Guoyonghuai 2007 TE247 09/10/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
212797 Lipei 2007 TG247 09/10/2007 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
212798 2007 TK257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212799 2007 TB289 11/10/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
212800 2007 TN292 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL