Danh sách tiểu hành tinh/212601–212700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212601 2006 SO273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212602 2006 SG274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212603 2006 SR275 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212604 2006 SR279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212605 2006 SO281 16/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212606 Janulis 2006 SF285 27/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,7 km MPC · JPL
212607 2006 SN299 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212608 2006 SL316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212609 2006 SB320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212610 2006 ST325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212611 2006 SU353 30/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212612 2006 SQ358 30/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
212613 2006 SY365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
212614 2006 SZ385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
212615 2006 SV386 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212616 2006 SF396 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212617 2006 SJ399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212618 2006 SK407 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212619 2006 TD9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
212620 2006 TF15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
212621 2006 TC18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212622 2006 TU21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212623 2006 TB22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212624 2006 TD25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212625 2006 TZ26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212626 2006 TZ27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
212627 2006 TW28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212628 2006 TR41 12/10/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
212629 2006 TC49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
212630 2006 TK54 12/10/2006 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
212631 Hsinchu 2006 TW56 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,8 km MPC · JPL
212632 2006 TY94 15/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 4,2 km MPC · JPL
212633 2006 TV95 12/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
212634 2006 TB105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212635 2006 TJ106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
212636 2006 TQ109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
212637 2006 TC110 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
212638 2006 UE2 16/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
212639 2006 UB5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212640 2006 UD25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212641 2006 UP28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212642 2006 UJ33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212643 2006 UW35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212644 2006 UA38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212645 2006 UF39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212646 2006 UV52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
212647 2006 UX67 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212648 2006 UH68 16/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
212649 2006 UW80 17/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212650 2006 UF91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212651 2006 UK103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
212652 2006 UF116 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212653 2006 UG124 19/10/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
212654 2006 UM125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212655 2006 UN135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212656 2006 UW163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
212657 2006 UF173 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212658 2006 UX178 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212659 2006 UQ195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212660 2006 US195 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
212661 2006 UL213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212662 2006 UV218 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
212663 2006 UB233 21/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212664 2006 UF233 21/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
212665 2006 UR237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
212666 2006 UY246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212667 2006 UU253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
212668 2006 UL256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212669 2006 UL278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
212670 2006 UB322 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212671 2006 UB328 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
212672 2006 UP332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
212673 2006 UO333 22/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
212674 2006 VL1 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212675 2006 VN17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212676 2006 VK21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212677 2006 VE45 09/11/2006 Altschwendt W. Ries 4,8 km MPC · JPL
212678 2006 VX59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212679 2006 VK67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
212680 2006 VZ97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212681 2006 VP99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
212682 2006 VT109 13/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212683 2006 VL169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212684 2006 WF60 17/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
212685 2006 WK70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212686 2006 WV74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
212687 2006 WL82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212688 2006 WR106 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212689 2006 WF159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212690 2006 WW181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
212691 2006 XJ25 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
212692 Lazauskaite 2007 FT20 23/03/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
212693 2007 HD18 16/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212694 2007 PT11 12/08/2007 XuYi PMO NEO 14 km MPC · JPL
212695 2007 PQ38 14/08/2007 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
212696 2007 PH39 15/08/2007 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
212697 2007 PF40 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212698 2007 PA41 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212699 2007 QN3 23/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 970 m MPC · JPL
212700 2007 QJ6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL