Danh sách tiểu hành tinh/212401–212500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212401 2006 JW42 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212402 2006 JN48 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212403 2006 JQ60 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
212404 2006 KO1 20/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
212405 2006 KM8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212406 2006 KJ23 23/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
212407 2006 KE27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
212408 2006 KV27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212409 2006 KZ36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
212410 2006 KG39 18/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
212411 2006 KO42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212412 2006 KN56 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212413 2006 KW58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
212414 2006 KB69 20/05/2006 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
212415 2006 KP97 26/05/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212416 2006 KV100 24/05/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
212417 2006 KJ103 28/05/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
212418 2006 KD113 18/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212419 2006 KK113 20/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212420 2006 KD116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212421 2006 KV120 19/05/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212422 2006 LG7 11/06/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212423 2006 MT1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212424 2006 MA9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212425 2006 MQ13 20/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
212426 2006 OB 16/07/2006 Hibiscus N. Teamo, S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
212427 2006 OL 17/07/2006 RAS iTelescope Obs. 830 m MPC · JPL
212428 2006 OX1 18/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
212429 2006 OF4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212430 2006 OV7 19/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
212431 2006 OO11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
212432 2006 OX12 20/07/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
212433 2006 OP15 26/07/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
212434 2006 OA16 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
212435 2006 OJ16 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212436 2006 OA20 31/07/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
212437 2006 PA13 14/08/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
212438 2006 PP13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
212439 2006 PN15 15/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
212440 2006 PH19 13/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
212441 2006 PU19 13/08/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
212442 2006 PQ23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212443 2006 PA24 12/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
212444 2006 PD24 12/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212445 2006 PQ34 11/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
212446 2006 PL39 14/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
212447 2006 PU39 14/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
212448 2006 PT41 14/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
212449 2006 PQ42 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
212450 2006 QO 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
212451 2006 QV15 17/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
212452 2006 QJ18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
212453 2006 QL19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
212454 2006 QZ19 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
212455 2006 QA20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212456 2006 QK20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
212457 2006 QO22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212458 2006 QF24 17/08/2006 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
212459 2006 QK26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212460 2006 QD28 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212461 2006 QT29 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
212462 2006 QH30 20/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
212463 2006 QP32 21/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212464 2006 QK34 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212465 Goroshky 2006 QD40 23/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,5 km MPC · JPL
212466 2006 QA41 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
212467 2006 QC42 17/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
212468 2006 QL43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212469 2006 QS44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
212470 2006 QU44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
212471 2006 QH47 20/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
212472 2006 QQ47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
212473 2006 QR52 23/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212474 2006 QW53 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
212475 2006 QL62 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212476 2006 QR65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212477 2006 QK71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212478 2006 QK72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212479 2006 QU78 23/08/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
212480 2006 QB79 23/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212481 2006 QM81 24/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
212482 2006 QQ81 24/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212483 2006 QF82 25/08/2006 Pises Pises Obs. 1,3 km MPC · JPL
212484 2006 QC93 16/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
212485 2006 QS93 16/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
212486 2006 QE100 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
212487 2006 QM100 24/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
212488 2006 QG103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212489 2006 QL113 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
212490 2006 QL117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
212491 2006 QW117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
212492 2006 QH122 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212493 2006 QL139 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212494 2006 QO139 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
212495 2006 QU141 18/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
212496 2006 QX144 29/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212497 2006 QV154 18/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
212498 2006 QS165 29/08/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
212499 2006 QA168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
212500 Robertojoppolo 2006 RT 04/09/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL