Danh sách tiểu hành tinh/213301–213400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213301 2001 QS294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213302 2001 QL328 27/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213303 2001 QM328 27/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
213304 2001 RL27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213305 2001 RD50 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213306 2001 RR59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213307 2001 RB65 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
213308 2001 RQ79 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213309 2001 RV80 15/09/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
213310 2001 RN90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
213311 2001 RH101 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213312 2001 RB115 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213313 2001 RL136 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213314 2001 SG9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,6 km MPC · JPL
213315 2001 SL16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213316 2001 SK19 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213317 2001 ST32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213318 2001 SN40 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213319 2001 ST63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213320 2001 SQ97 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
213321 2001 SG119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213322 2001 SN121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213323 2001 SA127 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213324 2001 SP127 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213325 2001 SV132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213326 2001 SC138 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213327 2001 SM138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213328 2001 SF139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213329 2001 SE140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213330 2001 SX141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213331 2001 SG146 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213332 2001 SV148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213333 2001 SX154 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213334 2001 SW159 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213335 2001 SJ166 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213336 2001 SK177 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213337 2001 SE209 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213338 2001 SH214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213339 2001 SG216 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213340 2001 SU219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213341 2001 SR245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213342 2001 SB251 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213343 2001 SS274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
213344 2001 ST302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213345 2001 SW302 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213346 2001 SG303 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213347 2001 SD304 20/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
213348 2001 SC308 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213349 2001 SD327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
213350 2001 SO327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
213351 2001 SC333 19/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
213352 2001 SJ341 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213353 2001 TJ2 06/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213354 2001 TJ12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213355 2001 TE15 11/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
213356 2001 TV52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213357 2001 TE61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213358 2001 TO73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213359 2001 TD98 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213360 2001 TO108 14/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
213361 2001 TE118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
213362 2001 TX132 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
213363 2001 TC139 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213364 2001 TF142 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213365 2001 TV148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
213366 2001 TS156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
213367 2001 TS173 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213368 2001 TV179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213369 2001 TY180 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
213370 2001 TC206 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
213371 2001 TY210 13/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213372 2001 TW226 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
213373 2001 TN230 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
213374 2001 TA246 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
213375 2001 TC246 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
213376 2001 UA24 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213377 2001 UL27 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213378 2001 UG29 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213379 2001 UU42 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213380 2001 UB43 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213381 2001 UB45 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213382 2001 UW50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
213383 2001 UP62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213384 2001 UF72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
213385 2001 US81 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213386 2001 UV96 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
213387 2001 UG115 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213388 2001 UO130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213389 2001 UY136 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213390 2001 UF144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213391 2001 UF160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213392 2001 UY161 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213393 2001 UR172 18/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213394 2001 US187 17/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
213395 2001 UN190 18/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
213396 2001 UA198 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
213397 2001 US203 19/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213398 2001 UK219 28/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213399 2001 UJ228 25/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
213400 2001 VC3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL