Danh sách tiểu hành tinh/212301–212400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212301 2005 NO52 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212302 2005 NX57 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
212303 2005 NZ71 05/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
212304 2005 NR72 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212305 2005 NT78 12/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212306 2005 OT4 28/07/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
212307 2005 OG6 28/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
212308 2005 OD7 28/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212309 2005 OS11 29/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
212310 2005 QX6 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212311 2005 QM20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
212312 2005 QY26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212313 2005 QZ34 25/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212314 2005 QU42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
212315 2005 QZ55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212316 2005 QP60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
212317 2005 QA62 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212318 2005 QV70 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212319 2005 QZ71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
212320 2005 QG108 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212321 2005 QQ126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212322 2005 QM146 28/08/2005 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
212323 2005 QG157 30/08/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
212324 2005 RH16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212325 2005 SB22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212326 2005 SU26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212327 2005 SX54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212328 2005 SD59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212329 2005 SR72 23/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
212330 2005 SM90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212331 2005 SK122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
212332 2005 SC152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212333 2005 SF191 29/09/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
212334 2005 SL204 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
212335 2005 SB212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212336 2005 SZ227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212337 2005 SD273 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
212338 2005 SH278 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212339 2005 SL280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
212340 2005 TN5 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212341 2005 TX90 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212342 2005 TY120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212343 2005 TV135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
212344 2005 UJ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
212345 2005 UW13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
212346 2005 UY68 23/10/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
212347 2005 UX121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212348 2005 UK123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212349 2005 UM169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
212350 2005 VU43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212351 2005 XE12 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212352 2005 YC33 22/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
212353 2005 YG172 22/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
212354 2006 BQ101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212355 2006 DT37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212356 2006 DC87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212357 2006 DJ116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212358 2006 DP150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212359 2006 EV52 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 1,3 km MPC · JPL
212360 2006 FD6 23/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212361 2006 FQ24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
212362 2006 FS41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212363 2006 GK12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212364 2006 GC23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212365 2006 GF25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
212366 2006 GQ31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212367 2006 GC35 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
212368 2006 GK37 02/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
212369 2006 GD39 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
212370 2006 GP40 06/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212371 2006 HE6 19/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212372 2006 HF15 19/04/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
212373 Pietrocascella 2006 HL17 22/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,1 km MPC · JPL
212374 Vellerat 2006 HG18 21/04/2006 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
212375 2006 HE33 19/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212376 2006 HR35 19/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212377 2006 HO39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212378 2006 HW43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212379 2006 HD55 21/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
212380 2006 HQ55 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212381 2006 HP59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
212382 2006 HJ63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
212383 2006 HQ77 25/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212384 2006 HK82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212385 2006 HL84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212386 2006 HP86 27/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212387 2006 HM88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
212388 2006 HP100 30/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212389 2006 HU108 30/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
212390 2006 HD111 21/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
212391 2006 HG111 26/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212392 2006 HE140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
212393 2006 HE153 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212394 2006 JD7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212395 2006 JL12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212396 2006 JN19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212397 2006 JZ23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
212398 2006 JF27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212399 2006 JH38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
212400 2006 JZ38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL