Danh sách tiểu hành tinh/213101–213200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213101 1999 VU195 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
213102 1999 WW10 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
213103 1999 XK3 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
213104 1999 XF26 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213105 1999 XO51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213106 1999 XS78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213107 1999 XU125 07/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
213108 1999 XY144 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
213109 1999 XX178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213110 1999 YF27 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
213111 2000 AS3 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213112 2000 AM12 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213113 2000 AX56 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213114 2000 AH58 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213115 2000 AL87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213116 2000 AF131 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213117 2000 AU148 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213118 2000 AL183 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
213119 2000 AT220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
213120 2000 BU37 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
213121 2000 CT9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213122 2000 CO11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213123 2000 CC60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213124 2000 CD74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
213125 2000 CW79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
213126 2000 CB115 01/02/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
213127 2000 DP3 28/02/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,5 km MPC · JPL
213128 2000 DX24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213129 2000 DY43 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213130 2000 DE44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213131 2000 DV92 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
213132 2000 ER24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
213133 2000 ES66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213134 2000 EE108 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213135 2000 EV151 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
213136 2000 EV199 01/03/2000 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
213137 2000 FQ33 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213138 2000 FY62 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
213139 2000 GH23 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213140 2000 GG40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213141 2000 GF156 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
213142 2000 HM2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
213143 2000 HX5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
213144 2000 HT30 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213145 2000 HW41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213146 2000 HD44 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
213147 2000 JT11 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213148 2000 JB67 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
213149 2000 JW69 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
213150 2000 KN54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
213151 2000 KL61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
213152 2000 NO14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
213153 2000 ON68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
213154 2000 PD28 04/08/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213155 2000 QN10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213156 2000 QJ25 25/08/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
213157 2000 QY42 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213158 2000 QE55 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213159 2000 QB100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213160 2000 QY115 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213161 2000 RR24 01/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213162 2000 RF44 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213163 2000 RP86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
213164 2000 RC92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213165 2000 RP92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213166 2000 SM 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
213167 2000 SR21 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
213168 2000 SU37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213169 2000 SS53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213170 2000 SD62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213171 2000 SE63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213172 2000 SH75 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213173 2000 ST102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213174 2000 SF104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213175 2000 SX107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213176 2000 SK120 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213177 2000 SW125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213178 2000 SF145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213179 2000 SR162 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213180 2000 SD173 28/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
213181 2000 SN191 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213182 2000 SO198 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213183 2000 ST217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213184 2000 SQ222 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213185 2000 SS230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213186 2000 SN239 27/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213187 2000 SS245 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213188 2000 SM248 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213189 2000 SH264 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213190 2000 ST277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213191 2000 SG280 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
213192 2000 SO281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213193 2000 SB322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213194 2000 SD328 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213195 2000 SP328 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213196 2000 SU343 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213197 2000 SW345 20/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
213198 2000 SJ353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213199 2000 SB358 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
213200 2000 SV364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL