Danh sách tiểu hành tinh/211601–211700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211601 2003 SA310 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211602 2003 SQ320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211603 2003 SV321 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
211604 2003 SC407 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
211605 2003 SK423 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211606 2003 SN423 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211607 2003 TE16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
211608 2003 TQ17 15/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211609 2003 TT20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211610 2003 TH39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211611 2003 UY5 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
211612 2003 UA30 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211613 Christophelovis 2003 UB30 25/10/2003 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
211614 2003 UF40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211615 2003 UJ48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211616 2003 UW51 18/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
211617 2003 UO59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
211618 2003 UH61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211619 2003 UT62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
211620 2003 UK63 16/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211621 2003 UL73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211622 2003 UQ106 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211623 2003 UN112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211624 2003 UB117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211625 2003 UL119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211626 2003 UK121 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
211627 2003 UO122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211628 2003 UM128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
211629 2003 UR129 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211630 2003 UE135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211631 2003 UH136 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211632 2003 UQ136 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211633 2003 UE141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211634 2003 UX143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211635 2003 US157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211636 2003 UF162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211637 2003 UD168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211638 2003 UG170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211639 2003 UU180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211640 2003 UV180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211641 2003 UH189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211642 2003 UE190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211643 2003 UJ209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211644 2003 UG211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
211645 2003 UB212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211646 2003 UA216 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211647 2003 UW217 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211648 2003 UV219 21/10/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
211649 2003 UK220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211650 2003 UL226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
211651 2003 UT233 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211652 2003 UV238 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211653 2003 UY240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211654 2003 UP246 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211655 2003 UT246 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211656 2003 UT254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211657 2003 UT263 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211658 2003 UW274 30/10/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
211659 2003 UC279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211660 2003 UD282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
211661 2003 UZ315 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211662 2003 UA324 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211663 2003 UK327 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
211664 2003 UG381 22/10/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
211665 2003 VQ4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211666 2003 VW7 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211667 2003 VU9 15/11/2003 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
211668 2003 VH11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
211669 2003 VL11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211670 2003 WZ16 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211671 2003 WK21 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211672 2003 WX28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211673 2003 WZ31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211674 2003 WS32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211675 2003 WD33 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211676 2003 WZ53 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211677 2003 WU55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211678 2003 WN64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211679 2003 WB69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
211680 2003 WT70 20/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211681 2003 WG71 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211682 2003 WZ71 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211683 2003 WC81 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211684 2003 WA90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211685 2003 WK101 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
211686 2003 WT105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211687 2003 WJ106 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211688 2003 WE108 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211689 2003 WR111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211690 2003 WC118 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211691 2003 WQ119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211692 2003 WA127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211693 2003 WY133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211694 2003 WS137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211695 2003 WW137 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211696 2003 WN142 21/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211697 2003 WR145 21/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211698 2003 WW145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211699 2003 WS146 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211700 2003 WX147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL