Danh sách tiểu hành tinh/211401–211500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211401 2002 VX40 01/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211402 2002 VE50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
211403 2002 VW52 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211404 2002 VU57 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
211405 2002 VH61 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211406 2002 VR69 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
211407 2002 VK73 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
211408 2002 VK86 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211409 2002 VE87 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211410 2002 VY92 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211411 2002 VB98 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211412 2002 VL103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211413 2002 VM111 13/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
211414 2002 VY111 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211415 2002 VA116 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211416 2002 VP134 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211417 2002 VW143 04/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211418 2002 WP12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
211419 2002 WS14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
211420 2002 WG22 23/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211421 2002 WD24 16/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211422 2002 WV24 25/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
211423 2002 XE1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211424 2002 XE9 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211425 2002 XW17 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211426 2002 XJ19 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
211427 2002 XK20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211428 2002 XN30 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
211429 2002 XD37 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211430 2002 XN55 10/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211431 2002 XZ58 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211432 2002 XO63 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211433 2002 XL66 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211434 2002 XR95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211435 2002 YM9 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
211436 2002 YN10 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211437 2002 YY15 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
211438 2002 YD18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211439 2002 YD23 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211440 2003 AH25 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211441 2003 AC51 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211442 2003 AR52 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211443 2003 AU52 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
211444 2003 AK53 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211445 2003 AM65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211446 2003 AR65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
211447 2003 AS70 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211448 2003 AK76 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211449 2003 AL81 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
211450 2003 BZ11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
211451 2003 BV27 26/01/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
211452 2003 BG28 26/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211453 2003 BC33 27/01/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
211454 2003 BF33 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
211455 2003 BV36 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
211456 2003 BD53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
211457 2003 BE62 28/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
211458 2003 BJ64 29/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
211459 2003 BZ74 29/01/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211460 2003 BJ83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211461 2003 BB89 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211462 2003 BE92 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211463 2003 BD93 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
211464 2003 CL2 01/02/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
211465 2003 CV13 05/02/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
211466 2003 CL14 03/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211467 2003 CN15 04/02/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
211468 2003 CS21 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
211469 2003 DS3 22/02/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
211470 2003 DA15 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
211471 2003 DS18 21/02/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
211472 2003 DL24 21/02/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
211473 Herin 2003 ER1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,4 km MPC · JPL
211474 2003 EF19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
211475 2003 ED23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211476 2003 EX37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
211477 2003 ET52 08/03/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
211478 2003 EA55 08/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211479 2003 ET59 13/03/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
211480 2003 FC7 26/03/2003 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
211481 2003 FT18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211482 2003 FN19 25/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
211483 2003 FC84 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
211484 2003 FP89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
211485 2003 FU106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
211486 2003 GK39 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
211487 2003 GL47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211488 2003 HA44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
211489 2003 KP 22/05/2003 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
211490 2003 MZ 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
211491 2003 NQ6 03/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211492 2003 NE7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
211493 2003 NL9 01/07/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
211494 2003 NO10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
211495 2003 OM7 25/07/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
211496 2003 OD9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211497 2003 OW19 31/07/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
211498 2003 PA6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211499 2003 PM7 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
211500 2003 PD9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL