Danh sách tiểu hành tinh/212101–212200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212101 2005 ET153 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
212102 2005 EH154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
212103 2005 EP154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212104 2005 EH156 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
212105 2005 EV159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212106 2005 EE161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
212107 2005 ET161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212108 2005 EV169 12/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
212109 2005 EY170 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
212110 2005 EM173 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
212111 2005 EE174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212112 2005 ES176 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
212113 2005 EN177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
212114 2005 EW179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212115 2005 EP184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212116 2005 ER184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212117 2005 EQ189 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212118 2005 EG190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212119 2005 EC191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212120 2005 EG193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212121 2005 EP195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
212122 2005 EK197 11/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
212123 2005 EB198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212124 2005 EW209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212125 2005 ED211 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212126 2005 EJ217 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
212127 2005 EF218 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212128 2005 EL218 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212129 2005 ED219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212130 2005 ET222 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
212131 2005 EP225 09/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212132 2005 EV230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212133 2005 EY230 10/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
212134 2005 EN237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212135 2005 ED241 11/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212136 2005 EQ241 11/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212137 2005 EF251 10/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
212138 2005 EJ251 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212139 2005 EF253 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
212140 2005 EM260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212141 2005 ER276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212142 2005 EN277 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
212143 2005 EM278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212144 2005 EE279 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212145 2005 EM280 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212146 2005 ES280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
212147 2005 EX280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
212148 2005 EN288 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212149 2005 EB293 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
212150 2005 EP310 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212151 2005 EP312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 890 m MPC · JPL
212152 2005 EA314 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
212153 2005 EV317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
212154 2005 EK325 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212155 2005 FY3 16/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
212156 2005 FB8 30/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212157 2005 GF5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212158 2005 GL5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212159 2005 GV6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212160 2005 GF12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212161 2005 GW12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
212162 2005 GK13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
212163 2005 GL13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
212164 2005 GO13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
212165 2005 GH27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
212166 2005 GY27 03/04/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
212167 2005 GR41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212168 2005 GO48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
212169 2005 GL50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212170 2005 GR50 07/04/2005 RAS A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
212171 2005 GT50 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212172 2005 GQ52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
212173 2005 GQ53 04/04/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
212174 2005 GD54 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
212175 2005 GB60 04/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212176 Fabriziospaziani 2005 GV60 08/04/2005 Campo Catino F. Mallia, M. Di Sora 2,7 km MPC · JPL
212177 2005 GT74 05/04/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
212178 2005 GD76 05/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
212179 2005 GE76 05/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
212180 2005 GJ76 05/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
212181 2005 GH79 06/04/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
212182 2005 GV79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
212183 2005 GX80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212184 2005 GX84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212185 2005 GL86 04/04/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
212186 2005 GL92 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212187 2005 GT94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212188 2005 GX94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212189 2005 GY97 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
212190 2005 GT100 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212191 2005 GL101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212192 2005 GL102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212193 2005 GF103 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
212194 2005 GK105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212195 2005 GV105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212196 2005 GR117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
212197 2005 GX124 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212198 2005 GA128 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
212199 2005 GW129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212200 2005 GQ132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL