Danh sách tiểu hành tinh/211101–211200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211101 2002 EK121 11/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211102 2002 EE130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211103 2002 EV144 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211104 2002 EP145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211105 2002 ET147 15/03/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
211106 2002 EN151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211107 2002 EU151 15/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
211108 2002 EG152 15/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211109 2002 EY160 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
211110 2002 FY23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
211111 2002 FT26 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211112 2002 FX31 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211113 2002 FF34 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211114 2002 FX34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211115 2002 FY40 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211116 2002 GR2 04/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211117 2002 GP4 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211118 2002 GR14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211119 2002 GX33 01/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211120 2002 GL34 01/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
211121 2002 GQ34 02/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211122 2002 GZ38 02/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211123 2002 GZ39 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
211124 2002 GP42 04/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
211125 2002 GY48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211126 2002 GP50 05/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211127 2002 GS50 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211128 2002 GL51 05/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
211129 2002 GN52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
211130 2002 GH53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211131 2002 GH63 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
211132 2002 GD71 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211133 2002 GE71 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211134 2002 GT80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211135 2002 GR81 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211136 2002 GY84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211137 2002 GO87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211138 2002 GO90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211139 2002 GW90 08/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
211140 2002 GF93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211141 2002 GN94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211142 2002 GR95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211143 2002 GV100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211144 2002 GG104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
211145 2002 GE105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
211146 2002 GN106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211147 2002 GA114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211148 2002 GU114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211149 2002 GC135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211150 2002 GE137 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
211151 2002 GX146 13/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
211152 2002 GY151 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211153 2002 GU152 12/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211154 2002 GP155 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211155 2002 GZ158 14/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
211156 2002 GF162 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211157 2002 GP165 15/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211158 2002 GR168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211159 2002 GM172 10/04/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
211160 2002 GO173 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211161 2002 GA182 13/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211162 2002 GC182 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211163 2002 GZ182 04/04/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
211164 2002 HT 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
211165 2002 HZ1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211166 2002 HC7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
211167 2002 HT8 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211168 2002 HY9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211169 2002 JT 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
211170 2002 JH2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
211171 2002 JN2 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211172 Tarantola 2002 JX10 02/05/2002 Needville J. Dellinger, P. Sava 1,0 km MPC · JPL
211173 2002 JQ15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211174 2002 JR20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211175 2002 JO42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211176 2002 JN48 09/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
211177 2002 JZ49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211178 2002 JC63 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211179 2002 JQ79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211180 2002 JW83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211181 2002 JA91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211182 2002 JX94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211183 2002 JF113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211184 2002 JJ113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211185 2002 JT114 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211186 2002 JN129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211187 2002 JG149 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211188 2002 KK1 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
211189 2002 KU1 17/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211190 2002 KR15 18/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211191 2002 LR9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211192 2002 LR10 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211193 2002 LP31 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211194 2002 LF44 10/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211195 2002 LN46 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211196 2002 LU48 13/06/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211197 2002 LY49 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211198 2002 LL54 15/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211199 2002 NL7 12/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
211200 2002 NP46 13/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL