Danh sách tiểu hành tinh/210601–210700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210601 2000 AJ4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210602 2000 AO21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210603 2000 AD48 04/01/2000 Grasslands J. McGaha 2,3 km MPC · JPL
210604 2000 AW68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210605 2000 AD79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210606 2000 AB82 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
210607 2000 AF115 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210608 2000 AC230 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210609 2000 AF238 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210610 2000 BQ9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
210611 2000 BH20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210612 2000 CD8 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210613 2000 CO78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210614 2000 CK81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210615 2000 DW8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210616 2000 DO24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
210617 2000 DG33 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
210618 2000 DN45 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
210619 2000 DQ55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210620 2000 DJ115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210621 2000 EB16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210622 2000 EB18 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210623 2000 EN28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210624 2000 EX43 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210625 2000 EC94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210626 2000 ET100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210627 2000 EC102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210628 2000 EG150 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
210629 2000 EQ153 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
210630 2000 EJ163 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210631 2000 EZ199 01/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
210632 2000 FF33 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210633 2000 FK41 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210634 2000 FM47 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210635 2000 GQ7 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
210636 2000 GT12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210637 2000 GL16 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
210638 2000 GT31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210639 2000 GU50 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210640 2000 GW61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210641 2000 GA116 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210642 2000 GL137 14/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
210643 2000 GM151 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210644 2000 HS10 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
210645 2000 HH20 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
210646 2000 HM23 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
210647 2000 HZ61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
210648 2000 HL75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
210649 2000 HG80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
210650 2000 JO6 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210651 2000 JX7 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210652 2000 JL83 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
210653 2000 KX8 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210654 2000 KS13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210655 2000 NQ7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210656 2000 OA23 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210657 2000 OL34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
210658 2000 PQ21 01/08/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
210659 2000 QG11 24/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210660 2000 QG23 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210661 2000 QG26 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
210662 2000 QU31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210663 2000 QS66 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210664 2000 QB68 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210665 2000 QG83 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210666 2000 QW94 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
210667 2000 QG100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210668 2000 QS100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210669 2000 QK117 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210670 2000 QW166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210671 2000 QR172 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210672 2000 QZ188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210673 2000 QQ198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210674 2000 QO205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210675 2000 QF213 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
210676 2000 QB217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210677 2000 RB4 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210678 2000 RK37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210679 2000 RV40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
210680 2000 RK64 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210681 2000 RD74 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
210682 2000 RQ78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210683 2000 RL85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
210684 2000 RX91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210685 2000 RE92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210686 Scottnorris 2000 RR107 03/09/2000 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
210687 2000 SO 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
210688 2000 SZ26 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
210689 2000 SG30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210690 2000 SV38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210691 2000 SB59 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210692 2000 SU60 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210693 2000 SV60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210694 2000 SK62 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
210695 2000 SY74 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
210696 2000 SD78 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
210697 2000 SQ80 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
210698 2000 SM94 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
210699 2000 SX101 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
210700 2000 SQ105 24/09/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL