Danh sách tiểu hành tinh/21001–21100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21001 Trogrlic 1987 GF 01/04/1987 Palomar A. Maury 2,7 km MPC · JPL
21002 1987 QU7 29/08/1987 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21003 1987 YV1 17/12/1987 La Silla E. W. Elst, G. Pizarro 3,9 km MPC · JPL
21004 1988 BM4 22/01/1988 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
21005 1988 BF5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 8,2 km MPC · JPL
21006 1988 DG2 17/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
21007 1988 FD3 19/03/1988 La Silla W. Ferreri 3,4 km MPC · JPL
21008 1988 PE 09/08/1988 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
21009 Agilkia 1988 PN1 12/08/1988 Haute Provence E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
21010 Kishon 1988 PL2 13/08/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
21011 1988 RP4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
21012 1988 RU9 08/09/1988 La Silla H. Debehogne 6,2 km MPC · JPL
21013 1988 RW10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
21014 Daishi 1988 TS1 13/10/1988 Geisei T. Seki 7,7 km MPC · JPL
21015 Shigenari 1988 UF 16/10/1988 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 9,1 km MPC · JPL
21016 Miyazawaseiroku 1988 VA 02/11/ 1988 Geisei T. Seki 3,4 km MPC · JPL
21017 1988 VP 03/11/ 1988 Yorii M. Arai, H. Mori 6,7 km MPC · JPL
21018 1988 VV1 02/11/ 1988 Gekko Y. Oshima 15 km MPC · JPL
21019 1988 VC2 02/11/ 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
21020 1988 VH2 08/11/ 1988 Okutama T. Hioki, N. Kawasato 4,7 km MPC · JPL
21021 1988 XL2 07/12/1988 Gekko Y. Oshima 15 km MPC · JPL
21022 Ike 1989 CR 02/02/1989 Geisei T. Seki 8,1 km MPC · JPL
21023 1989 DK 28/02/1989 La Silla H. Debehogne 7,3 km MPC · JPL
21024 1989 GD3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
21025 1989 SL2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
21026 1989 SE4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
21027 1989 SR5 28/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
21028 1989 TO 04/10/1989 Palomar E. F. Helin 5,7 km MPC · JPL
21029 Adorno 1989 TA6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
21030 1989 TZ11 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
21031 1989 TO15 03/10/1989 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
21032 1989 TN16 04/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,9 km MPC · JPL
21033 Akahirakiyozo 1989 UM 21/10/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
21034 1989 WB3 25/11/ 1989 Gekko Y. Oshima 10 km MPC · JPL
21035 Iwabu 1990 AE 01/01/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
21036 Nakamurayoshi 1990 BA2 30/01/1990 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 13 km MPC · JPL
21037 1990 EB 04/03/1990 Dynic A. Sugie 5,9 km MPC · JPL
21038 1990 EP3 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
21039 1990 ES4 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21040 1990 OZ 20/07/1990 Palomar E. F. Helin 4,8 km MPC · JPL
21041 1990 QO1 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 9,1 km MPC · JPL
21042 1990 QT7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
21043 1990 RT2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,6 km MPC · JPL
21044 1990 SE1 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
21045 1990 SQ1 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 8,2 km MPC · JPL
21046 1990 SH3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
21047 Hodierna 1990 SE5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
21048 1990 SV9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
21049 1990 SU16 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,4 km MPC · JPL
21050 Beck 1990 TG2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,5 km MPC · JPL
21051 1990 UM 20/10/1990 Oohira T. Urata 7,0 km MPC · JPL
21052 1990 UG5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21053 1990 VE 10/11/ 1990 Yakiimo A. Natori, T. Urata 5,5 km MPC · JPL
21054 Ojmjakon 1990 VL5 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
21055 1990 YR 23/12/1990 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 8,3 km MPC · JPL
21056 1991 CA1 14/02/1991 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
21057 Garikisraelian 1991 GJ8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
21058 1991 GF9 10/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
21059 Penderecki 1991 GR10 09/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,8 km MPC · JPL
21060 1991 JC 02/05/1991 Oohira T. Urata 2,9 km MPC · JPL
21061 1991 JD 03/05/1991 Oohira T. Urata 3,2 km MPC · JPL
21062 Iasky 1991 JW1 13/05/1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 19 km MPC · JPL
21063 1991 JC2 08/05/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
21064 Yangliwei 1991 LY1 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
21065 Jamesmelka 1991 NM 10/07/1991 Palomar E. F. Helin 15 km MPC · JPL
21066 1991 NG5 10/07/1991 La Silla H. Debehogne 6,6 km MPC · JPL
21067 1991 PY1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21068 1991 PL2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21069 1991 PY3 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
21070 1991 PD6 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
21071 1991 PE7 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
21072 1991 PU8 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
21073 Darksky 1991 RE 04/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
21074 Rügen 1991 RA4 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,3 km MPC · JPL
21075 Heussinger 1991 RF4 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,6 km MPC · JPL
21076 Kokoschka 1991 RG4 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,9 km MPC · JPL
21077 1991 RG14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
21078 1991 RR16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 15 km MPC · JPL
21079 1991 RR17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
21080 1991 RD18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,4 km MPC · JPL
21081 1991 RC19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,1 km MPC · JPL
21082 Araimasaru 1991 TG2 13/10/1991 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 3,1 km MPC · JPL
21083 1991 TH14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 2,6 km MPC · JPL
21084 1991 UV3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,0 km MPC · JPL
21085 1991 UL4 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
21086 1992 AO1 10/01/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 3,8 km MPC · JPL
21087 Petsimpallas 1992 BH2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
21088 Chelyabinsk 1992 BL2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21089 Mochizuki 1992 CQ 08/02/1992 Geisei T. Seki 7,7 km MPC · JPL
21090 1992 DZ6 29/02/1992 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
21091 1992 DK8 29/02/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
21092 1992 EJ6 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
21093 1992 EK6 01/03/1992 La Silla UESAC 6,6 km MPC · JPL
21094 1992 EP7 01/03/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
21095 1992 EG11 06/03/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
21096 1992 EZ11 06/03/1992 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
21097 1992 ER25 08/03/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
21098 1992 EB27 02/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
21099 1992 GM2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
21100 1992 OB 26/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 7,0 km MPC · JPL