Danh sách tiểu hành tinh/20001–20100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20001 1991 CM 05/02/1991 Yorii M. Arai, H. Mori 23 km MPC · JPL
20002 Tillysmith 1991 EM 10/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 12 km MPC · JPL
20003 1991 EX2 11/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
20004 Audrey-Lucienne 1991 GS6 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
20005 1991 GL7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
20006 Albertus Magnus 1991 GH11 11/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 9,1 km MPC · JPL
20007 Marybrown 1991 LR 07/06/1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 7,1 km MPC · JPL
20008 1991 NG3 04/07/1991 La Silla H. Debehogne 5,6 km MPC · JPL
20009 1991 OY 18/07/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
20010 1991 PN2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
20011 1991 PD13 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
20012 Ranke 1991 RV4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,0 km MPC · JPL
20013 1991 RT26 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,0 km MPC · JPL
20014 1991 RM29 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,4 km MPC · JPL
20015 1991 SR 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
20016 Rietschel 1991 TU13 08/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,4 km MPC · JPL
20017 Alixcatherine 1991 TF14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 3,3 km MPC · JPL
20018 1991 UJ2 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,5 km MPC · JPL
20019 Yukiotanaka 1991 VN 02/11/ 1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
20020 1991 VT 04/11/ 1991 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 6,4 km MPC · JPL
20021 1991 VM6 06/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
20022 1991 VO7 03/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
20023 1992 AR 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 7,2 km MPC · JPL
20024 Mayrémartínez 1992 BT2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
20025 1992 DU7 29/02/1992 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
20026 1992 EP11 06/03/1992 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
20027 1992 EY14 01/03/1992 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
20028 1992 EZ21 01/03/1992 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
20029 1992 EB24 02/03/1992 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
20030 1992 EN30 01/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
20031 1992 OO 27/07/1992 Palomar E. F. Helin 4,6 km MPC · JPL
20032 1992 PU 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
20033 1992 PR1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
20034 1992 PK2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 12 km MPC · JPL
20035 1992 SA4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
20036 1992 UW1 21/10/1992 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 10 km MPC · JPL
20037 Duke 1992 UW4 20/10/1992 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,8 km MPC · JPL
20038 Arasaki 1992 UN5 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 24 km MPC · JPL
20039 1992 WJ 16/11/ 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
20040 Tatsuyamatsuyama 1992 WT3 21/11/ 1992 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
20041 1992 YH 18/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 5,2 km MPC · JPL
20042 1993 CK1 15/02/1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 9,4 km MPC · JPL
20043 Ellenmacarthur 1993 EM 02/03/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
20044 Vitoux 1993 FV1 23/03/1993 Caussols E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
20045 1993 FV11 17/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
20046 1993 FE15 17/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
20047 1993 FD18 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
20048 1993 FF19 17/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
20049 1993 FZ20 21/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
20050 1993 FO21 21/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
20051 1993 FE26 21/03/1993 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
20052 1993 FS27 21/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
20053 1993 FK29 21/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
20054 1993 FX37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
20055 1993 FB47 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
20056 1993 FU64 21/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
20057 1993 GC 13/04/1993 Kiyosato S. Otomo 7,4 km MPC · JPL
20058 1993 OM8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
20059 1993 OY9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
20060 Johannforster 1993 PV5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
20061 1993 QS1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
20062 1993 QB3 20/08/1993 Palomar E. F. Helin 3,9 km MPC · JPL
20063 1993 RC4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
20064 1993 RV4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
20065 1993 RK5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
20066 1993 TM4 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
20067 1993 TN24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
20068 1993 TE34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
20069 1993 TD37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
20070 Koichiyuko 1993 XL 08/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
20071 1994 AG 02/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
20072 1994 AG1 07/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
20073 Yumiko 1994 AN2 09/01/1994 Oizumi T. Kobayashi, H. Fujii 2,4 km MPC · JPL
20074 Laskerschueler 1994 AF16 14/01/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
20075 1994 BX 19/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
20076 1994 BH1 23/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
20077 1994 CX9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
20078 1994 CO16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
20079 1994 EP 04/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
20080 Maeharatorakichi 1994 EO1 07/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,1 km MPC · JPL
20081 Occhialini 1994 EE3 12/03/1994 Cima Ekar V. Goretti, M. Tombelli 4,3 km MPC · JPL
20082 1994 EG7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
20083 1994 GE 03/04/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
20084 Buckmaster 1994 GU9 06/04/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 5,1 km MPC · JPL
20085 1994 LC 01/06/1994 Dynic A. Sugie 4,1 km MPC · JPL
20086 1994 LW 12/06/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
20087 1994 PC7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
20088 1994 PQ10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
20089 1994 PA14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
20090 1994 PN16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
20091 1994 PK20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
20092 1994 PL22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
20093 1994 PN22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
20094 1994 PS26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
20095 1994 PG35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
20096 Shiraishiakihiko 1994 TZ 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,2 km MPC · JPL
20097 1994 UL2 31/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 20 km MPC · JPL
20098 Shibatagenji 1994 WC2 24/11/ 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18 km MPC · JPL
20099 1994 WB3 28/11/ 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 15 km MPC · JPL
20100 1994 XM 04/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL