Danh sách tiểu hành tinh/208701–208800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208701 2002 JB8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208702 2002 JC23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208703 2002 JL24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208704 2002 JT30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208705 2002 JX33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208706 2002 JS42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208707 2002 JL51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208708 2002 JT55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208709 2002 JD61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208710 2002 JR69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208711 2002 JG74 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208712 2002 JR77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208713 2002 JM83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208714 2002 JF95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208715 2002 JW95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208716 2002 JZ95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208717 2002 JD104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208718 2002 JP105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208719 2002 JJ114 14/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
208720 2002 JS114 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208721 2002 JT117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
208722 2002 JD119 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208723 2002 JP130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208724 2002 JV130 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
208725 2002 JY141 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208726 2002 KD3 18/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
208727 2002 KZ3 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208728 2002 LO1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208729 2002 LK8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208730 2002 LJ26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208731 2002 LY29 09/06/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
208732 2002 LS30 03/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208733 2002 LS50 07/06/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
208734 2002 NY13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
208735 2002 NJ17 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208736 2002 NL24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208737 2002 NX25 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208738 2002 NS26 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208739 2002 NF30 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208740 2002 NA34 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208741 2002 NA38 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208742 2002 NA44 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
208743 2002 NL47 14/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208744 2002 NL56 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208745 2002 NV60 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208746 2002 NW60 08/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208747 2002 NK62 03/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
208748 2002 NO67 05/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208749 2002 OD5 16/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
208750 2002 OW5 20/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208751 2002 OD17 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208752 2002 PC4 04/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208753 2002 PG5 04/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
208754 2002 PY11 04/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
208755 2002 PF15 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208756 2002 PK15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208757 2002 PR43 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208758 2002 PU48 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
208759 2002 PO59 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208760 2002 PB62 08/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208761 2002 PF64 03/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208762 2002 PP65 05/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208763 2002 PA74 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208764 2002 PT86 13/08/2002 Tenagra Tenagra Obs. 3,7 km MPC · JPL
208765 2002 PP87 13/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208766 2002 PP106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208767 2002 PY109 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208768 2002 PZ109 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208769 2002 PK113 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208770 2002 PO115 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208771 2002 PE126 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208772 2002 PR134 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208773 2002 PZ137 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208774 2002 PG140 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208775 2002 PL142 14/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208776 2002 PL156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
208777 2002 PT165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
208778 2002 PF167 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208779 2002 PB178 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208780 2002 PO184 15/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208781 2002 QS2 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
208782 2002 QZ8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
208783 2002 QV9 20/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208784 2002 QK10 17/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
208785 2002 QQ13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208786 2002 QA32 29/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208787 2002 QX32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208788 2002 QL36 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
208789 2002 QJ38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
208790 2002 QV46 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
208791 2002 QT49 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,9 km MPC · JPL
208792 2002 QJ61 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208793 2002 QF65 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
208794 2002 QV68 27/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208795 2002 QG69 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208796 2002 QC71 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208797 2002 QL72 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208798 2002 QN74 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208799 2002 QL78 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
208800 2002 QP78 18/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL