Danh sách tiểu hành tinh/207701–207800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207701 2007 RL70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207702 2007 RN71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207703 2007 RH76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207704 2007 RT83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207705 2007 RF84 10/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207706 2007 RN87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
207707 2007 RB92 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207708 2007 RU94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207709 2007 RU98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207710 2007 RR102 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
207711 2007 RQ104 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
207712 2007 RA106 11/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
207713 2007 RN109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
207714 2007 RN118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
207715 Muqinshuijiao 2007 RC119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
207716 Wangxichan 2007 RQ119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
207717 Sa'a 207717|Sa'a}} 11/09/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,5 km MPC · JPL
207718 2007 RF122 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
207719 2007 RE132 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207720 2007 RA138 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
207721 2007 RW141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
207722 2007 RU144 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
207723 Jiansanjiang 2007 RC148 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
207724 2007 RY149 12/09/2007 Lulin Observatory LUSS 2,7 km MPC · JPL
207725 2007 RR150 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
207726 2007 RW150 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
207727 2007 RW165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207728 2007 RE172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207729 2007 RR173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207730 2007 RG174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207731 2007 RZ187 14/09/2007 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
207732 2007 RH191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207733 2007 RJ192 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
207734 2007 RK192 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207735 2007 RH193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207736 2007 RS218 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207737 2007 RL219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
207738 2007 RD226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
207739 2007 RP236 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
207740 2007 RZ236 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207741 2007 RO244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207742 2007 RP245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207743 2007 RK247 13/09/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
207744 2007 RY247 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
207745 2007 RP252 13/09/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
207746 2007 RC256 14/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207747 2007 RL257 14/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207748 2007 RM277 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
207749 2007 RC286 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21 km MPC · JPL
207750 2007 RS288 13/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
207751 2007 RW294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207752 2007 RX297 05/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
207753 2007 SA1 18/09/2007 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
207754 Stathiskafalis 2007 ST4 21/09/2007 Altschwendt W. Ries 1,0 km MPC · JPL
207755 2007 SR6 17/09/2007 XuYi PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
207756 2007 SX11 20/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
207757 2007 SM15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
207758 2007 SN19 23/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
207759 2007 TZ2 03/10/2007 Tiki N. Teamo, J.-C. Pelle 4,6 km MPC · JPL
207760 2007 TE3 05/10/2007 Prairie Grass Prairie Grass Obs. 1,9 km MPC · JPL
207761 2007 TJ4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
207762 2007 TA13 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
207763 Oberursel 2007 TP23 06/10/2007 Taunus R. Kling, U. Zimmer 3,5 km MPC · JPL
207764 2007 TC24 10/10/2007 OAM] Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
207765 2007 TV32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207766 2007 TJ33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207767 2007 TN34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207768 2007 TD35 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
207769 2007 TR36 04/10/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
207770 2007 TA38 04/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
207771 2007 TB40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207772 2007 TG49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
207773 2007 TV58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
207774 2007 TY66 12/10/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,7 km MPC · JPL
207775 2007 TZ70 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
207776 2007 TY73 13/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
207777 2007 TY76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207778 2007 TO78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
207779 2007 TZ84 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207780 2007 TO86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
207781 2007 TC103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207782 2007 TT103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207783 2007 TA106 11/10/2007 Taunus Taunus Obs. 4,8 km MPC · JPL
207784 2007 TO117 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
207785 2007 TD130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207786 2007 TO130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207787 2007 TW130 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207788 2007 TQ133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
207789 2007 TA144 06/10/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
207790 2007 TF147 07/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
207791 2007 TQ150 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
207792 2007 TO159 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
207793 2007 TN163 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
207794 2007 TM167 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
207795 2007 TR167 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
207796 2007 TB171 12/10/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
207797 2007 TO187 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
207798 2007 TR189 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
207799 2007 TA193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207800 2007 TW195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL