Danh sách tiểu hành tinh/208801–208900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208801 2002 QU90 30/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
208802 2002 QD91 30/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208803 2002 QL91 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
208804 2002 QW92 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208805 2002 QY95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208806 2002 QT99 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208807 2002 QN105 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208808 2002 QL107 16/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
208809 2002 QW109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208810 2002 QB119 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208811 2002 RQ 03/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
208812 2002 RE3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
208813 2002 RF6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
208814 2002 RR7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
208815 2002 RX10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208816 2002 RV12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
208817 2002 RQ14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
208818 2002 RF16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208819 2002 RV16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
208820 2002 RY19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
208821 2002 RF20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
208822 2002 RX26 05/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
208823 2002 RJ27 04/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
208824 2002 RK40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208825 2002 RZ40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208826 2002 RK41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208827 2002 RP43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208828 2002 RM46 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208829 2002 RW52 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208830 2002 RB58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208831 2002 RM68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208832 2002 RV71 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208833 2002 RZ79 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
208834 2002 RN114 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208835 2002 RL122 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
208836 2002 RY131 11/09/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
208837 2002 RJ139 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
208838 2002 RL144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208839 2002 RA157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208840 2002 RH158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208841 2002 RH159 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208842 2002 RY165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208843 2002 RL167 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208844 2002 RV171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
208845 2002 RJ175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208846 2002 RB177 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
208847 2002 RD194 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208848 2002 RG196 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
208849 2002 RN205 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
208850 2002 RS228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
208851 2002 RY244 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208852 2002 RV246 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208853 2002 RF265 15/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208854 2002 RX274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208855 2002 RJ275 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208856 2002 SV9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
208857 2002 SC14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
208858 2002 SN22 26/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
208859 2002 SE24 27/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208860 2002 SO26 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
208861 2002 SH32 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
208862 2002 SM38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208863 2002 SM42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
208864 2002 SB48 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208865 2002 SA63 16/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
208866 2002 SV70 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208867 2002 TK1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
208868 2002 TL4 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208869 2002 TR11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
208870 2002 TA15 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
208871 2002 TX15 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208872 2002 TX31 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208873 2002 TP33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208874 2002 TL41 02/10/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
208875 2002 TV43 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208876 2002 TD46 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
208877 2002 TP55 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
208878 2002 TX57 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
208879 2002 TF58 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208880 2002 TJ65 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208881 2002 TC71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208882 2002 TU77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
208883 2002 TK86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
208884 2002 TG90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208885 2002 TU93 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208886 2002 TD95 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208887 2002 TZ97 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208888 2002 TT98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208889 2002 TU99 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208890 2002 TB112 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208891 2002 TS113 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
208892 2002 TD116 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208893 2002 TG118 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208894 2002 TE120 03/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
208895 2002 TC125 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208896 2002 TO133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208897 2002 TM141 03/10/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
208898 2002 TK148 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
208899 2002 TF149 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208900 2002 TD152 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL