Danh sách tiểu hành tinh/209701–209800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209701 2005 EE49 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209702 2005 ER53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209703 2005 EQ54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209704 2005 EJ57 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209705 2005 EU58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209706 2005 EK63 04/03/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
209707 2005 EU73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209708 2005 ES74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209709 2005 ET75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209710 2005 ED77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209711 2005 EW84 04/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
209712 2005 EU92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
209713 2005 EP95 11/03/2005 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
209714 2005 EA100 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209715 2005 EX100 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
209716 2005 EG103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209717 2005 ED124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209718 2005 EQ124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
209719 2005 EX129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
209720 2005 ER132 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209721 2005 EP133 09/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209722 2005 EB136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
209723 2005 EK141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
209724 2005 EV146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
209725 2005 EZ150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209726 2005 EB156 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209727 2005 EW160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
209728 2005 EA161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
209729 2005 EF162 09/03/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
209730 2005 EA166 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209731 2005 EX167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209732 2005 EX168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
209733 2005 EE173 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209734 2005 ED175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209735 2005 EG175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209736 2005 EV180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209737 2005 EW182 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
209738 2005 ER183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
209739 2005 EY184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209740 2005 ET185 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
209741 2005 EE186 10/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209742 2005 EW195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209743 2005 EH197 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209744 2005 EX197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
209745 2005 EA198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
209746 2005 ES198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209747 2005 EU203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209748 2005 EG205 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209749 2005 ES206 13/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
209750 2005 EZ206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209751 2005 EC208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209752 2005 EU210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209753 2005 EQ211 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209754 2005 EZ216 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
209755 2005 ES218 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209756 2005 EN220 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209757 2005 EP224 01/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209758 2005 EV233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
209759 2005 EO235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
209760 2005 EM240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209761 2005 EK245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209762 2005 EN245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209763 2005 EM253 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209764 2005 EA254 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
209765 2005 EN258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
209766 2005 EN280 10/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
209767 2005 EV282 10/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
209768 2005 EG285 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209769 2005 EH285 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209770 2005 EM287 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209771 2005 EB292 10/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
209772 2005 EN292 10/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209773 2005 EV298 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
209774 2005 EW317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
209775 2005 EG325 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209776 2005 EZ326 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209777 2005 FD6 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
209778 2005 GB1 02/04/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,3 km MPC · JPL
209779 2005 GS1 01/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
209780 2005 GV1 01/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209781 2005 GB3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209782 2005 GN6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209783 2005 GV7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209784 2005 GD8 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
209785 2005 GQ8 01/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
209786 2005 GN10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209787 2005 GG11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
209788 2005 GV13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
209789 2005 GH21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
209790 2005 GJ21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
209791 Tokaj 2005 GU21 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
209792 2005 GL24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
209793 2005 GR24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
209794 2005 GZ26 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209795 2005 GW33 06/04/2005 RAS A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
209796 2005 GW41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209797 2005 GO44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209798 2005 GZ48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209799 2005 GH49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
209800 2005 GZ53 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL