Danh sách tiểu hành tinh/208601–208700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208601 2002 CQ199 10/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
208602 2002 CB208 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208603 2002 CE210 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208604 2002 CG211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208605 2002 CV215 10/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
208606 2002 CB218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208607 2002 CX223 11/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
208608 2002 CN236 08/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
208609 2002 CY243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208610 2002 CB254 04/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
208611 2002 CP256 04/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208612 2002 CR256 04/02/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
208613 2002 CK265 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
208614 2002 CE270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
208615 2002 DG6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
208616 2002 DR15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208617 2002 EB3 09/03/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
208618 2002 EX4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
208619 2002 EP13 03/03/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
208620 2002 EQ29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208621 2002 EL42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208622 2002 ET47 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208623 2002 EG49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208624 2002 EZ49 12/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
208625 2002 EW59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208626 2002 EU61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208627 2002 EJ72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208628 2002 EE80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208629 2002 EY83 09/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208630 2002 EA85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208631 2002 ED88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208632 2002 ET88 09/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
208633 2002 EC90 12/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
208634 2002 EF91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208635 2002 EC92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208636 2002 EE92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208637 2002 EA96 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208638 2002 EJ100 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208639 2002 EX100 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
208640 2002 EV102 09/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208641 2002 EY103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
208642 2002 EZ103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
208643 2002 EG106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
208644 2002 EP108 09/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
208645 2002 ET110 09/03/2002 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
208646 2002 EE111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
208647 2002 EX119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
208648 2002 EP123 12/03/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
208649 2002 EQ124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
208650 2002 EX134 13/03/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
208651 2002 EX151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
208652 2002 ET155 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208653 2002 FU3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
208654 2002 FZ8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208655 2002 FG12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208656 2002 FG13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208657 2002 FE16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
208658 2002 FJ17 17/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
208659 2002 FX21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
208660 2002 FU31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
208661 2002 GE4 09/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208662 2002 GD6 13/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
208663 2002 GF11 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
208664 2002 GN11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
208665 2002 GJ12 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208666 2002 GW15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208667 2002 GD17 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208668 2002 GE26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208669 2002 GY37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208670 2002 GW47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208671 2002 GS48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208672 2002 GW65 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208673 2002 GU70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208674 2002 GG82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208675 2002 GW83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208676 2002 GN86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208677 2002 GE90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
208678 2002 GC94 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208679 2002 GD94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208680 2002 GZ94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208681 2002 GL97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208682 2002 GT105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
208683 2002 GZ111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208684 2002 GE113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
208685 2002 GG126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
208686 2002 GZ126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208687 2002 GF127 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208688 2002 GR140 13/04/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
208689 2002 GR142 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
208690 2002 GK150 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208691 2002 GZ161 14/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208692 2002 GS163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
208693 2002 GA164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208694 2002 GB175 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208695 2002 GZ181 12/04/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
208696 2002 HS2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208697 2002 HS3 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208698 2002 HW3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208699 2002 HG4 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208700 2002 JK 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL