Danh sách tiểu hành tinh/208501–208600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208501 2001 WK17 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208502 2001 WX36 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
208503 2001 WX78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208504 2001 WM86 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208505 2001 WA91 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208506 2001 WB93 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208507 2001 XO 06/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208508 2001 XA12 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208509 2001 XG60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208510 2001 XR61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208511 2001 XQ90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208512 2001 XZ106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208513 2001 XH107 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208514 2001 XJ117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208515 2001 XC121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208516 2001 XH127 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208517 2001 XQ129 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208518 2001 XA150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208519 2001 XU190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208520 2001 XA196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208521 2001 XX197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208522 2001 XY203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208523 2001 XB214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208524 2001 XW222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208525 2001 XG223 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
208526 2001 XD245 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208527 2001 XX248 15/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
208528 2001 YB42 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208529 2001 YS78 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
208530 2001 YV85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208531 2001 YF99 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208532 2001 YP121 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208533 2001 YO125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208534 2001 YD129 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208535 2001 YM134 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208536 2001 YF151 19/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
208537 2001 YX152 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208538 2002 AX8 09/01/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 620 m MPC · JPL
208539 2002 AM13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
208540 2002 AY19 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208541 2002 AZ40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208542 2002 AM66 12/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208543 2002 AK84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208544 2002 AE92 12/01/2002 Cerro Tololo DLS 1,4 km MPC · JPL
208545 2002 AO99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208546 2002 AS103 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208547 2002 AN109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208548 2002 AW110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208549 2002 AH111 09/01/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
208550 2002 AQ115 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208551 2002 AJ126 12/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208552 2002 AX126 13/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
208553 2002 AL165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208554 2002 AT177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208555 2002 AM178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208556 2002 AY178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208557 2002 AJ184 07/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208558 2002 AF186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208559 2002 AR202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208560 2002 AT205 13/01/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
208561 2002 BF20 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208562 2002 BP29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
208563 2002 CL4 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208564 2002 CT10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208565 2002 CT11 06/02/2002 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
208566 2002 CP19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208567 2002 CQ20 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
208568 2002 CH22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208569 2002 CF23 05/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
208570 2002 CR23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208571 2002 CE24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
208572 2002 CS30 06/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
208573 2002 CT31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208574 2002 CR32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208575 2002 CE33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208576 2002 CY34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208577 2002 CS69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208578 2002 CY69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208579 2002 CV73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208580 2002 CH79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208581 2002 CT79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208582 2002 CF93 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
208583 2002 CR94 07/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
208584 2002 CG95 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
208585 2002 CF100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208586 2002 CL114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208587 2002 CQ114 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208588 2002 CJ115 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208589 2002 CW117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
208590 2002 CN127 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208591 2002 CO132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208592 2002 CW139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208593 2002 CQ140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208594 2002 CU140 08/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
208595 2002 CD142 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208596 2002 CN143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208597 2002 CC159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208598 2002 CN159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208599 2002 CS160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208600 2002 CT161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL