Danh sách tiểu hành tinh/207601–207700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207601 2006 QQ99 24/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
207602 2006 QU105 28/08/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
207603 Liuchaohan 2006 QD111 27/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
207604 2006 QW111 22/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
207605 2006 QY113 25/08/2006 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
207606 2006 QK122 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
207607 2006 QG130 19/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
207608 2006 QA140 18/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
207609 2006 QA142 18/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
207610 2006 QS155 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207611 2006 QE157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
207612 2006 QQ162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207613 2006 RK9 13/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207614 2006 RU13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207615 2006 RK15 14/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
207616 2006 RX33 12/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207617 2006 RJ43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
207618 2006 RF45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
207619 2006 RU60 14/09/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
207620 2006 RK74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207621 2006 RK81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207622 2006 RT121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207623 2006 SK5 16/09/2006 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
207624 2006 SY14 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207625 2006 SB45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
207626 2006 SP56 20/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
207627 2006 SA93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207628 2006 SK111 22/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
207629 2006 SS144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
207630 2006 SV167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
207631 2006 SP225 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207632 2006 SE299 26/09/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
207633 2006 SV339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207634 2006 SN350 30/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
207635 2006 SS390 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
207636 2006 SQ394 26/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
207637 2006 TE24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
207638 2006 TJ32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207639 2006 TN123 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
207640 2006 UV22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
207641 2006 UK46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207642 2006 UC180 16/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
207643 2006 UW181 16/10/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
207644 2006 UW322 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
207645 2007 HB33 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
207646 2007 HJ50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207647 2007 KQ8 22/05/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
207648 2007 LP18 14/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
207649 2007 MX5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207650 2007 MM8 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207651 2007 MV13 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207652 2007 OQ3 18/07/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,8 km MPC · JPL
207653 2007 OS3 18/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,7 km MPC · JPL
207654 2007 OF7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
207655 Kerboguan 2007 OE8 25/07/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
207656 2007 OG10 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 3,6 km MPC · JPL
207657 Mangiantini 2007 PA 01/08/2007 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,0 km MPC · JPL
207658 2007 PY 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
207659 2007 PV1 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
207660 2007 PA2 07/08/2007 Eskridge Farpoint Obs. 2,8 km MPC · JPL
207661 Hehuanshan 2007 PR5 06/08/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,0 km MPC · JPL
207662 2007 PG7 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207663 2007 PV7 09/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
207664 2007 PJ8 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
207665 2007 PK8 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
207666 Habibula 2007 PA11 11/08/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,1 km MPC · JPL
207667 2007 PW18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207668 2007 PX18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207669 2007 PF20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207670 2007 PH20 09/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
207671 2007 PJ20 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
207672 2007 PD22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207673 2007 PQ26 13/08/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
207674 2007 PV29 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207675 2007 PC33 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207676 2007 PE33 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207677 2007 PE37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207678 2007 PH42 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
207679 2007 PV42 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
207680 2007 PY46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207681 Caiqiao 2007 QO 16/08/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
207682 2007 QX 17/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
207683 2007 QJ10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207684 2007 QP12 16/08/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 5,7 km MPC · JPL
207685 2007 QX12 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207686 2007 RX2 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207687 Senckenberg 2007 RZ15 12/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,4 km MPC · JPL
207688 2007 RQ16 11/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
207689 2007 RR18 12/09/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 5,5 km MPC · JPL
207690 2007 RE19 14/09/2007 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
207691 2007 RS23 03/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
207692 2007 RU27 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207693 2007 RC34 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
207694 2007 RB38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
207695 Olgakopyl 2007 RO39 08/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
207696 2007 RO55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207697 2007 RF58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
207698 2007 RG58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
207699 2007 RB59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207700 2007 RJ70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL