Danh sách tiểu hành tinh/208401–208500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208401 2001 SV210 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208402 2001 SY210 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208403 2001 SM217 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208404 2001 SY220 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208405 2001 SP227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208406 2001 SD228 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208407 2001 SF231 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208408 2001 SD234 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208409 2001 SG241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208410 2001 SF242 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208411 2001 SY243 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208412 2001 SF251 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208413 2001 SV268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208414 2001 SO274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
208415 2001 ST274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208416 2001 SN283 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208417 2001 SH293 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208418 2001 SJ302 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
208419 2001 SX311 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208420 2001 SQ324 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208421 2001 SU333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208422 2001 SE340 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
208423 2001 SU342 21/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
208424 2001 SF345 23/09/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
208425 Zehavi 2001 SF353 18/09/2001 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
208426 2001 SE355 25/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208427 2001 TU5 10/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
208428 2001 TO16 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
208429 2001 TM47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
208430 2001 TQ51 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208431 2001 TZ69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208432 2001 TF84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
208433 2001 TX84 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208434 2001 TM85 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208435 2001 TV90 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208436 2001 TP102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208437 2001 TQ108 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208438 2001 TT109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208439 2001 TY111 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208440 2001 TR119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208441 2001 TR125 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
208442 2001 TQ129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208443 2001 TZ131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208444 2001 TT135 13/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
208445 2001 TB137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
208446 2001 TZ145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
208447 2001 TT147 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
208448 2001 TC157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
208449 2001 TK163 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
208450 2001 TY163 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
208451 2001 TT170 13/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
208452 2001 TA171 15/10/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
208453 2001 TO172 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
208454 2001 TT177 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208455 2001 TN181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
208456 2001 TY185 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208457 2001 TR200 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
208458 2001 TW205 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
208459 2001 TG211 13/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
208460 2001 TT213 13/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
208461 2001 TY258 12/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
208462 2001 UR7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208463 2001 UH32 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208464 2001 UO44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208465 2001 UZ70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208466 2001 UW71 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
208467 2001 UV77 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208468 2001 UL85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
208469 2001 UE92 18/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
208470 2001 UG96 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208471 2001 UP106 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208472 2001 UY108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208473 2001 UL113 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
208474 2001 UP122 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208475 2001 UX126 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
208476 2001 UB127 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
208477 2001 UW130 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208478 2001 UO132 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208479 2001 UC137 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208480 2001 UP138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208481 2001 US157 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208482 2001 UZ162 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
208483 2001 UH190 18/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208484 2001 UD196 18/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
208485 2001 UG211 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208486 2001 VX50 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208487 2001 VC58 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208488 2001 VT63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208489 2001 VH64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208490 2001 VA73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
208491 2001 VH73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
208492 2001 VA78 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
208493 2001 VH81 12/11/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
208494 2001 VE91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
208495 2001 VP91 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
208496 2001 VW96 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208497 2001 VH105 12/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
208498 2001 VU111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208499 Shokasonjuku 2001 WN2 17/11/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 5,6 km MPC · JPL
208500 2001 WW8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL