Danh sách tiểu hành tinh/208301–208400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208301 2001 FY100 17/03/2001 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
208302 2001 FJ109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208303 2001 FT118 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
208304 2001 FL133 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
208305 2001 FK145 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
208306 2001 FB158 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
208307 2001 FE191 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208308 2001 HA3 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208309 2001 HO6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208310 2001 HA41 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208311 2001 HO42 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208312 2001 JA10 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
208313 2001 KX1 19/05/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
208314 2001 KR9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208315 2001 KR22 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
208316 2001 ME 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
208317 2001 MF3 20/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
208318 2001 MC18 20/06/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
208319 2001 MF28 24/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208320 2001 NY6 14/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
208321 2001 NR13 13/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
208322 2001 OS20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
208323 2001 OX110 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
208324 2001 PR10 08/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
208325 2001 PZ37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208326 2001 PF53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
208327 2001 PB60 13/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208328 2001 QH21 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208329 2001 QT42 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208330 2001 QN47 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208331 2001 QN111 18/08/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
208332 2001 QE135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208333 2001 QM138 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
208334 2001 QM143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
208335 2001 QV154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
208336 2001 QE209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208337 2001 QL209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
208338 2001 QJ210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
208339 2001 QB226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
208340 2001 QN229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
208341 2001 QB235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208342 2001 QC235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208343 2001 QZ239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208344 2001 QZ253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
208345 2001 QG328 26/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
208346 2001 QJ330 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208347 2001 QP333 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
208348 2001 RT2 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
208349 2001 RX10 11/09/2001 Badlands Badlands Obs. 3,7 km MPC · JPL
208350 2001 RC14 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208351 Sielmann 2001 RO15 08/09/2001 Drebach A. Knöfel 8,5 km MPC · JPL
208352 2001 RC24 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208353 2001 RY36 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208354 2001 RO37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
208355 2001 RK54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208356 2001 RP55 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208357 2001 RY55 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
208358 2001 RQ56 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208359 2001 RE57 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208360 2001 RB64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208361 2001 RP84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
208362 2001 RO95 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208363 2001 RT122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208364 2001 RL123 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208365 2001 RX138 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208366 2001 RX144 06/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208367 2001 RC152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
208368 2001 RD153 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208369 2001 SL6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208370 2001 SA24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208371 2001 SA30 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208372 2001 SB33 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208373 2001 SR33 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
208374 2001 SS42 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208375 2001 SX53 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208376 2001 SE59 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208377 2001 SO75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
208378 2001 SU77 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208379 2001 SR78 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208380 2001 SM89 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208381 2001 SX90 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208382 2001 SJ93 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208383 2001 ST95 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208384 2001 SO100 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208385 2001 SB130 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
208386 2001 SQ131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208387 2001 SJ132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208388 2001 SP139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208389 2001 SZ139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208390 2001 SW156 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208391 2001 SG165 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208392 2001 SX168 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208393 2001 SJ172 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208394 2001 SD174 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208395 2001 SY175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208396 2001 SZ182 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208397 2001 SV197 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208398 2001 SD200 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208399 2001 SW201 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208400 2001 SF203 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL