Danh sách tiểu hành tinh/207401–207500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207401 2006 BE62 22/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207402 2006 BR80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
207403 2006 BB83 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207404 2006 BU91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207405 2006 BP103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207406 2006 BG147 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
207407 2006 BZ168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207408 2006 BY172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207409 2006 BD213 30/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
207410 2006 BC252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
207411 2006 BH267 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
207412 2006 BM275 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207413 2006 DF4 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207414 2006 DG27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207415 2006 DY33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207416 2006 DC34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207417 2006 DA44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
207418 2006 DM54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207419 2006 DG59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207420 Jehin 2006 DR65 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
207421 2006 DK79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
207422 2006 DM82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207423 2006 DH84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207424 2006 DG94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207425 2006 DA97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207426 2006 DG102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207427 2006 DA104 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207428 2006 DF105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
207429 2006 DY105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207430 2006 DT114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
207431 2006 DS145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
207432 2006 DE187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207433 2006 DG190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207434 2006 DR192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
207435 2006 DA199 28/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207436 2006 DB208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207437 2006 DH209 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207438 2006 DQ214 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207439 2006 EG1 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207440 2006 EW5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207441 2006 ED16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207442 2006 EF16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207443 2006 EQ23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
207444 2006 EG31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207445 2006 EU45 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
207446 2006 EC63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207447 2006 EX65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207448 2006 FV12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207449 2006 FR17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207450 2006 FZ23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
207451 2006 FH34 24/03/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207452 2006 FV36 23/03/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
207453 2006 FH37 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207454 2006 FU40 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
207455 2006 GV4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207456 2006 GZ6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207457 2006 GQ9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207458 2006 GG15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207459 2006 GJ19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
207460 2006 GX32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207461 2006 GG36 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
207462 2006 GG37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
207463 2006 GW38 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
207464 2006 GH40 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207465 2006 GN41 07/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207466 2006 GH42 09/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207467 2006 GL43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207468 2006 GE46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207469 2006 GK49 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207470 2006 HZ3 18/04/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
207471 2006 HL6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
207472 2006 HT6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
207473 2006 HU13 19/04/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
207474 2006 HP16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207475 2006 HS20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
207476 2006 HJ22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
207477 2006 HK23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207478 2006 HD25 20/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
207479 2006 HL27 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207480 2006 HC29 21/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207481 2006 HC31 24/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
207482 2006 HN31 18/04/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207483 2006 HD41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207484 2006 HY42 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207485 2006 HN46 19/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207486 2006 HE48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207487 2006 HS51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
207488 2006 HV51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
207489 2006 HT53 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207490 2006 HC54 20/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207491 2006 HS59 24/04/2006 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
207492 2006 HT61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207493 2006 HG66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207494 2006 HV68 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
207495 2006 HK72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207496 2006 HU78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207497 2006 HO90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207498 2006 HH98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207499 2006 HW108 30/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207500 2006 HC111 19/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL