Danh sách tiểu hành tinh/207301–207400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207301 2005 GD50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207302 2005 GX50 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
207303 2005 GX51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
207304 2005 GK56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207305 2005 GN56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207306 2005 GP56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207307 2005 GQ64 02/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207308 2005 GC70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207309 2005 GL77 06/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207310 2005 GZ77 06/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207311 2005 GA80 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
207312 2005 GU81 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207313 2005 GB94 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
207314 2005 GP94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
207315 2005 GB95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207316 2005 GN96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
207317 2005 GN98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207318 2005 GW103 09/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
207319 Eugenemar 2005 GZ109 10/04/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 2,2 km MPC · JPL
207320 2005 GJ110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207321 Crawshaw 2005 GL110 10/04/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 3,9 km MPC · JPL
207322 2005 GY111 06/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
207323 2005 GQ119 10/04/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
207324 2005 GV130 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207325 2005 GC132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207326 2005 GK135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207327 2005 GE140 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
207328 2005 GW145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207329 2005 GH147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207330 2005 GS147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207331 2005 GH157 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
207332 2005 GA162 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207333 2005 GX172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207334 2005 GN181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
207335 2005 GD209 02/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
207336 2005 GV225 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207337 2005 HB2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207338 2005 HG2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207339 2005 HQ3 19/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207340 2005 JQ2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207341 Isabelmartin 2005 JD22 03/05/2005 La Cañada J. Lacruz 2,9 km MPC · JPL
207342 2005 JU22 01/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
207343 2005 JG26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207344 2005 JQ29 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
207345 2005 JX30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207346 2005 JV32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
207347 2005 JW35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207348 2005 JD48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207349 2005 JE54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
207350 2005 JH59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207351 2005 JP68 06/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207352 2005 JT69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207353 2005 JA91 11/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
207354 2005 JK114 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
207355 2005 JU118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207356 2005 JU135 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207357 2005 JY135 08/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
207358 2005 JK136 11/05/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
207359 2005 JD137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207360 2005 JD138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207361 2005 JW145 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
207362 2005 JE147 15/05/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
207363 2005 JE148 15/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
207364 2005 JR162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207365 2005 JJ163 08/05/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
207366 2005 KA8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207367 2005 LR2 02/06/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207368 2005 LG10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207369 2005 LL11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207370 2005 LZ16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
207371 2005 LJ33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207372 2005 LB36 12/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
207373 2005 LB39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207374 2005 LJ42 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
207375 2005 MC14 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207376 2005 MR41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207377 2005 NG18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207378 2005 NE28 05/07/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
207379 2005 NJ38 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
207380 2005 OH7 28/07/2005 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
207381 2005 QW7 24/08/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
207382 2005 QU28 28/08/2005 Drebach J. Kandler 8,1 km MPC · JPL
207383 2005 QT123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
207384 2005 QO173 29/08/2005 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
207385 Maxou 2005 RU4 04/09/2005 Marly P. Kocher 8,2 km MPC · JPL
207386 2005 TN105 08/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
207387 2005 TT127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207388 2005 TT170 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207389 2005 VK7 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207390 2005 VJ99 11/11/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
207391 2005 WT3 22/11/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
207392 2005 WO54 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
207393 2005 WM56 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207394 2005 XL101 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 840 m MPC · JPL
207395 2005 YW118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
207396 2005 YE254 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207397 2005 YZ273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207398 2006 AS2 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
207399 2006 AG40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
207400 2006 BN53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL