Danh sách tiểu hành tinh/208201–208300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208201 2000 RL59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208202 2000 RK75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208203 2000 SX8 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208204 2000 SD16 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
208205 2000 SE24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208206 2000 ST24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
208207 2000 SU43 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
208208 2000 SJ53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208209 2000 SQ60 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208210 2000 SK65 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208211 2000 SV82 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
208212 2000 SG83 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
208213 2000 SW83 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
208214 2000 SQ88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208215 2000 SL101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208216 2000 SK103 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
208217 2000 SW104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208218 2000 SP109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208219 2000 SA114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208220 2000 SL120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208221 2000 SL127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208222 2000 SL147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208223 2000 SE160 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208224 2000 SR206 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208225 2000 SL207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208226 2000 SO226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208227 2000 SM239 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208228 2000 SC247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208229 2000 SZ249 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208230 2000 SO254 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
208231 2000 SR260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208232 2000 SG262 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208233 2000 SD265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208234 2000 SL273 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208235 2000 SV281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208236 2000 SM299 28/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
208237 2000 SH320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
208238 2000 SS325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
208239 2000 SN344 29/09/2000 Xinglong SCAP 960 m MPC · JPL
208240 2000 SK359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
208241 2000 TO20 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208242 2000 TJ40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208243 2000 TK45 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208244 2000 TN45 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208245 2000 TP52 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208246 2000 UB19 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208247 2000 US32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208248 2000 UF34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208249 2000 UG42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208250 2000 UD114 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208251 2000 VQ3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208252 2000 VM7 01/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208253 2000 VQ12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208254 2000 VC19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208255 2000 VE53 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208256 2000 VC57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208257 2000 VW57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208258 2000 VQ61 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208259 2000 WX5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208260 2000 WT16 21/11/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
208261 2000 WW22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208262 2000 WN64 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208263 2000 WZ66 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208264 2000 WM85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208265 2000 WJ113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208266 2000 WQ113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208267 2000 WQ166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
208268 2000 WC170 23/11/2000 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
208269 2000 XM 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
208270 2000 XQ 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
208271 2000 YQ20 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
208272 2000 YX25 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208273 2000 YE52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208274 2000 YR56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208275 2000 YA94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208276 2000 YQ106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208277 2000 YB110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208278 2001 AH49 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208279 2001 BG1 17/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208280 2001 BB2 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
208281 2001 BL5 19/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208282 2001 BM7 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208283 2001 BS13 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208284 2001 BS35 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
208285 2001 BX61 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208286 2001 CZ11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
208287 2001 CN12 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
208288 2001 CC38 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208289 2001 CC40 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208290 2001 DH1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
208291 2001 DL14 19/02/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
208292 2001 DO25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208293 2001 DT52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208294 2001 DO78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
208295 2001 FK4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208296 2001 FQ13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
208297 2001 FX23 19/03/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
208298 2001 FL40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208299 2001 FQ66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208300 2001 FA78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL