Danh sách tiểu hành tinh/209301–209400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209301 2003 YX121 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209302 2003 YN131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
209303 2003 YG134 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209304 2003 YN135 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
209305 2003 YX139 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209306 2003 YY156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209307 2003 YX157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209308 2003 YN161 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209309 2003 YV174 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209310 2004 AP 12/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
209311 2004 AB2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
209312 2004 AK22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209313 2004 AJ25 12/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
209314 2004 BQ5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209315 2004 BL6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209316 2004 BP13 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
209317 2004 BX16 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209318 2004 BQ33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209319 2004 BQ44 22/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
209320 2004 BQ59 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209321 2004 BM61 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209322 2004 BN70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
209323 2004 BJ71 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
209324 2004 BD82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
209325 2004 BB84 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209326 2004 BO87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
209327 2004 BC92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
209328 2004 BB93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
209329 2004 BQ110 28/01/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
209330 2004 BN127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209331 2004 BQ131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209332 2004 BW131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209333 2004 BY136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209334 2004 BT147 16/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209335 2004 BF148 16/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
209336 2004 CZ2 09/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
209337 2004 CM13 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
209338 2004 CJ14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209339 2004 CZ19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209340 2004 CQ21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
209341 2004 CD28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209342 2004 CT47 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
209343 2004 CC51 11/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
209344 2004 CL68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209345 2004 CD88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209346 2004 CZ93 11/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
209347 2004 CG105 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209348 2004 CA108 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209349 2004 CR115 10/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
209350 2004 CC116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209351 2004 DV5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209352 2004 DE11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209353 2004 DF18 18/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
209354 2004 DS25 20/02/2004 Altschwendt W. Ries 2,6 km MPC · JPL
209355 2004 DJ39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209356 2004 DD41 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
209357 2004 DQ42 19/02/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
209358 2004 DR44 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209359 2004 DC46 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209360 2004 DF53 19/02/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
209361 2004 DV54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209362 2004 DD59 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209363 2004 DF61 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
209364 2004 DA64 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209365 2004 DO64 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209366 2004 EA4 10/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
209367 2004 EN8 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
209368 2004 EG11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
209369 2004 EG14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
209370 2004 EL14 11/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
209371 2004 ES14 11/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
209372 2004 ED16 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209373 2004 EF16 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209374 2004 EC22 15/03/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 2,3 km MPC · JPL
209375 2004 EA24 15/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
209376 2004 EM24 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
209377 2004 ES28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209378 2004 EC30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
209379 2004 EU31 14/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
209380 2004 EX32 15/03/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
209381 2004 EG40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209382 2004 EO41 15/03/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
209383 2004 EU43 11/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
209384 2004 EN45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
209385 2004 ED47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209386 2004 EO47 15/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
209387 2004 EZ47 15/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
209388 2004 EM49 15/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
209389 2004 EF52 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
209390 2004 EV56 14/03/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
209391 2004 EP60 11/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
209392 2004 EV61 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
209393 2004 EE63 13/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
209394 2004 EZ63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
209395 2004 ET69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209396 2004 EN71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
209397 2004 EL75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
209398 2004 ED78 15/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209399 2004 EW78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209400 2004 EY82 13/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL