Danh sách tiểu hành tinh/208101–208200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208101 2000 AW246 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
208102 2000 BX2 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
208103 2000 BL6 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208104 2000 BY8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208105 2000 BH12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
208106 2000 BL20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208107 2000 BG21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208108 2000 BS42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208109 2000 BA50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208110 2000 CH13 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208111 2000 CC25 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208112 2000 CM69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
208113 2000 CU73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
208114 2000 CG99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
208115 2000 CT101 15/02/2000 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
208116 2000 CD112 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
208117 2000 CJ119 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
208118 2000 CM119 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208119 2000 CE140 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
208120 2000 DG2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
208121 2000 DT10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
208122 2000 DZ13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
208123 2000 DB24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
208124 2000 DS43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208125 2000 DC49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208126 2000 DB53 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208127 2000 DU57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208128 2000 DF60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208129 2000 DX62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208130 2000 DH66 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208131 2000 DE91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208132 2000 DO110 25/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,3 km MPC · JPL
208133 2000 DE114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208134 2000 EN7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208135 2000 EF15 02/03/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,0 km MPC · JPL
208136 2000 EZ27 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208137 2000 ES28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208138 2000 EL31 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208139 2000 EP32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208140 2000 EJ34 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208141 2000 EZ81 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208142 2000 EL103 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208143 2000 EG141 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
208144 2000 ET153 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
208145 2000 EX164 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208146 2000 EL168 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208147 2000 EH172 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208148 2000 FK4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208149 2000 FL25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
208150 2000 FJ34 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208151 2000 FV67 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
208152 2000 GL54 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208153 2000 GK121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
208154 2000 GS122 08/04/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
208155 2000 GG158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
208156 2000 GQ164 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208157 2000 GF186 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208158 2000 HC7 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
208159 2000 HU15 30/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208160 2000 HF69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
208161 2000 HN83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
208162 2000 KG74 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208163 2000 NL6 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
208164 2000 OO21 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208165 2000 OL33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208166 2000 OB42 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208167 2000 OQ60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
208168 2000 PH18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208169 2000 PH27 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
208170 2000 QG 21/08/2000 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
208171 2000 QF13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208172 2000 QM15 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208173 2000 QM24 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208174 2000 QZ26 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
208175 2000 QA29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208176 2000 QO37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208177 2000 QR70 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208178 2000 QX73 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
208179 2000 QP79 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
208180 2000 QW97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208181 2000 QN109 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208182 2000 QL119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208183 2000 QD129 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208184 2000 QE132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208185 2000 QW139 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
208186 2000 QN165 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
208187 2000 QS166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208188 2000 QO167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208189 2000 QC188 26/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
208190 2000 QY193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208191 2000 QM202 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208192 2000 QW203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208193 2000 QB206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208194 2000 QP228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208195 2000 QT228 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
208196 2000 QM246 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,6 km MPC · JPL
208197 2000 RR8 01/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
208198 2000 RV12 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208199 2000 RF37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208200 2000 RA38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL