Danh sách tiểu hành tinh/208001–208100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208001 1998 HE140 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208002 1998 MT43 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
208003 1998 OJ11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 880 m MPC · JPL
208004 1998 OO13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
208005 1998 QO5 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
208006 1998 QW76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208007 1998 QD91 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
208008 1998 RR27 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208009 1998 SH42 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
208010 1998 SB61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208011 1998 SV85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208012 1998 SX87 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208013 1998 SY119 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208014 1998 SH154 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208015 1998 SM160 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
208016 1998 TK11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208017 1998 TX20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
208018 1998 TS28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
208019 1998 UL13 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208020 1998 UN13 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208021 1998 WU41 24/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208022 1998 XG19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208023 1999 AQ10 14/01/1999 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
208024 1999 AF18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
208025 1999 FQ16 22/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208026 1999 JD74 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208027 1999 JQ77 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208028 1999 JY119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208029 1999 LJ2 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208030 1999 LS33 11/06/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
208031 1999 NE23 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208032 1999 NH30 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208033 1999 QR 20/08/1999 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
208034 1999 RT28 08/09/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,1 km MPC · JPL
208035 1999 RV34 11/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
208036 1999 RR43 14/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
208037 1999 RB49 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
208038 1999 RL81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208039 1999 RV113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208040 1999 RS137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208041 1999 RE166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208042 1999 RR185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208043 1999 RW190 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208044 1999 RE218 04/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
208045 1999 RT222 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208046 1999 TC55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208047 1999 TJ112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208048 1999 TL149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208049 1999 TM157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208050 1999 TF179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208051 1999 TJ180 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208052 1999 TJ193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208053 1999 TW208 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208054 1999 TB211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208055 1999 TK227 01/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
208056 1999 TK229 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208057 1999 TT264 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
208058 1999 TC284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208059 1999 TK309 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
208060 1999 TS317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208061 1999 UP18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208062 1999 UP20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208063 1999 UM33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208064 1999 UV35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208065 1999 UX42 28/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
208066 1999 UQ53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208067 1999 VH19 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
208068 1999 VK48 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208069 1999 VO58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208070 1999 VT72 10/11/1999 Uccle E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
208071 1999 VD73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208072 1999 VN91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208073 1999 VL98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208074 1999 VF100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208075 1999 VT124 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
208076 1999 VE158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208077 1999 VW163 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208078 1999 VB167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208079 1999 VJ179 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208080 1999 VV180 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208081 1999 VG206 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208082 1999 WH15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208083 1999 XN9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
208084 1999 XB48 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208085 1999 XL51 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208086 1999 XO104 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208087 1999 XK131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208088 1999 XX144 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208089 1999 XD152 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
208090 1999 XL156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208091 1999 XM162 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208092 1999 XO214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208093 1999 XS217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
208094 1999 YC10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208095 2000 AB19 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208096 2000 AT88 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208097 2000 AC145 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208098 2000 AV154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208099 2000 AO201 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208100 2000 AC221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL