Danh sách tiểu hành tinh/209101–209200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209101 2003 SV67 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209102 2003 SZ69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209103 2003 SW74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209104 2003 SP76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209105 2003 SY107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
209106 2003 SG110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
209107 Šafránek 2003 SF119 16/09/2003 Kleť KLENOT 1,4 km MPC · JPL
209108 2003 ST119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209109 2003 SY119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209110 2003 SW129 21/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
209111 2003 SJ131 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209112 2003 SH146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
209113 2003 SG156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209114 2003 SJ157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209115 2003 SN164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209116 2003 SS168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
209117 2003 SY172 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
209118 2003 SN174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209119 2003 SM175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209120 2003 SF178 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209121 2003 SS179 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209122 2003 SU179 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209123 2003 ST183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
209124 2003 SQ185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209125 2003 SK192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
209126 2003 SS200 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209127 2003 SR204 22/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209128 2003 SX210 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
209129 2003 SS221 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209130 2003 SQ230 24/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
209131 2003 SV231 24/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
209132 2003 SD236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209133 2003 SY236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209134 2003 SV243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209135 2003 SC248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209136 2003 SD250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209137 2003 SB251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209138 2003 SZ254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209139 2003 SF259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209140 2003 SN261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209141 2003 SW261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209142 2003 SG274 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
209143 2003 SH276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209144 2003 SW289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
209145 2003 SP290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209146 2003 SN295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
209147 2003 SN301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209148 Dustindeford 2003 SE322 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
209149 Chrismackenzie 2003 SF421 29/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
209150 2003 TT21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209151 2003 TT29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209152 2003 TY54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209153 2003 UJ7 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209154 2003 UU8 17/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209155 2003 UE10 20/10/2003 Emerald Lane L. Ball 1,6 km MPC · JPL
209156 2003 UO10 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
209157 2003 UN16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
209158 2003 UJ29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
209159 2003 UF50 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
209160 2003 UK51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
209161 2003 UR53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209162 2003 UK56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
209163 2003 UO56 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209164 2003 UR82 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
209165 2003 UC86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
209166 2003 UX92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
209167 2003 UG94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209168 2003 UA97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209169 2003 US97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209170 2003 UU100 19/10/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
209171 2003 UB103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209172 2003 UY115 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
209173 2003 UH121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209174 2003 UA123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209175 2003 UU125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209176 2003 UJ140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209177 2003 UZ144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
209178 2003 UA150 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209179 2003 UU150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209180 2003 UU159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209181 2003 UE162 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209182 2003 UR168 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209183 2003 UC179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209184 2003 UW181 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
209185 2003 UH186 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209186 2003 UR190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
209187 2003 US195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209188 2003 UW200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209189 2003 UC204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209190 2003 UM208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209191 2003 UT212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209192 2003 UF214 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209193 2003 UC221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209194 2003 UR222 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
209195 2003 UD231 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209196 2003 UP254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209197 2003 UA256 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209198 2003 UO256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209199 2003 UP256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209200 2003 UV266 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL