Danh sách tiểu hành tinh/20801–20900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20801 2000 SC179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20802 2000 SR179 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20803 2000 SK188 21/09/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
20804 Etter 2000 SW209 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20805 2000 SC220 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20806 2000 SW220 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20807 2000 SY220 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20808 2000 SR243 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
20809 Eshinjolly 2000 SW259 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20810 2000 SE266 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20811 2000 ST266 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20812 Shannonbabb 2000 SL269 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20813 Aakashshah 2000 SB274 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20814 Laurajones 2000 SW292 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
20815 2000 SZ318 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20816 2000 SQ319 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20817 Liuxiaofeng 2000 TT50 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20818 Karmadiraju 2000 TQ54 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
20819 2000 TX55 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20820 2000 UZ3 24/10/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
20821 Balasridhar 2000 UT5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20822 Lintingnien 2000 UK7 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20823 Liutingchun 2000 UZ7 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20824 2000 UX9 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20825 2000 UN11 26/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 15 km MPC · JPL
20826 2000 UV13 21/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
20827 2000 UY25 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
20828 Linchen 2000 UO27 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20829 2000 UR27 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20830 Luyajia 2000 UG45 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20831 Zhangyi 2000 UM47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20832 Santhikodali 2000 UQ47 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
20833 2000 US47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20834 Allihewlett 2000 UM48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20835 Eliseadcock 2000 UY49 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20836 Marilytedja 2000 UE51 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20837 Ramanlal 2000 UX52 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20838 2000 UY53 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20839 Bretharrison 2000 US55 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20840 Borishanin 2000 UF58 25/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20841 2000 UM69 25/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20842 2000 UG75 31/10/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
20843 Kuotzuhao 2000 UZ78 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20844 2000 UK97 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20845 2000 UY102 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
20846 Liyulin 2000 US103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20847 2000 UW104 27/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
20848 2000 UA105 27/10/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
20849 2000 VJ1 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20850 Gaglani 2000 VF2 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20851 Ramachandran 2000 VA8 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20852 Allilandstrom 2000 VY12 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20853 Yunxiangchu 2000 VQ13 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20854 Tetruashvily 2000 VH27 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
20855 Arifawan 2000 VV27 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20856 Hamzabari 2000 VT28 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20857 Richardromeo 2000 VA30 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20858 Cuirongfeng 2000 VM31 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20859 2000 VT31 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20860 2000 VS34 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20861 Lesliebeh 2000 VX34 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20862 Jenngoedhart 2000 VY34 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20863 Jamescronk 2000 VW35 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20864 2000 VF36 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20865 2000 VL36 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20866 2000 VP37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
20867 2000 VT37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20868 2000 VR39 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
20869 2000 VK45 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
20870 Kaningher 2000 VC48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20871 2000 VJ48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
20872 2000 VV48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20873 Evanfrank 2000 VH49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20874 MacGregor 2000 VL49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20875 2000 VU49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
20876 2000 VW49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20877 2000 VD50 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
20878 Uwetreske 2000 VH50 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20879 Chengyuhsuan 2000 VJ55 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20880 Yiyideng 2000 VE57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20881 2000 VG57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20882 Paulsánchez 2000 VH57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20883 Gervais 2000 VD58 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20884 2000 VA59 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20885 2000 WD2 18/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
20886 2000 WE2 18/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
20887 Ngwaikin 2000 WP2 18/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
20888 Siyueguo 2000 WB14 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20889 2000 WB15 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20890 2000 WN19 25/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
20891 2000 WN28 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
20892 MacChnoic 2000 WE75 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20893 Rosymccloskey 2000 WJ75 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20894 Krumeich 2000 WP93 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20895 2000 WU106 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20896 Tiphene 2000 WW141 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
20897 Deborahdomingue 2000 WR142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
20898 Fountainhills 2000 WE147 30/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 37 km MPC · JPL
20899 2000 XB3 01/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20900 2000 XW4 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL