Danh sách tiểu hành tinh/19801–19900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
19801 Karenlemmon 2000 RZ64 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
19802 2000 RD72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19803 2000 RX90 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
19804 2000 RY103 06/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
19805 2000 SR11 24/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
19806 Domatthews 2000 SX11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
19807 2000 SE16 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
19808 Elainemccall 2000 SN85 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19809 Nancyowen 2000 SC86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
19810 Partridge 2000 SP112 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
19811 Kimperkins 2000 SY114 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19812 2000 SG119 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
19813 Ericsands 2000 SF121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
19814 2000 ST124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19815 Marshasega 2000 ST127 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
19816 Wayneseyfert 2000 SO128 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
19817 Larashelton 2000 SK145 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19818 Shotwell 2000 SB150 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
19819 2000 SQ152 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19820 Stowers 2000 ST153 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
19821 Caroltolin 2000 SU154 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
19822 Vonzielonka 2000 SK169 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
19823 2000 SD170 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
19824 2000 SL176 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
19825 2000 SN179 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
19826 Patwalker 2000 SX192 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
19827 2000 SN212 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
19828 2000 SB214 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
19829 2000 SH217 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
19830 2000 SC218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
19831 2000 SV225 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
19832 2000 SS226 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19833 Wickwar 2000 SA230 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
19834 2000 SO238 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19835 Zreda 2000 SQ252 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
19836 2000 SC270 27/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
19837 2000 SE271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
19838 2000 SA273 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
19839 2000 SW275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
19840 2000 SB280 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
19841 2000 SO280 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
19842 2000 SU298 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
19843 2000 SM309 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
19844 2000 ST317 30/09/2000 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
19845 2000 SY319 27/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
19846 2000 SN327 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
19847 2000 ST339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
19848 Yeungchuchiu 2000 TR 02/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
19849 2000 TL18 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
19850 2000 TQ25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
19851 2000 TD42 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
19852 Jamesalbers 2000 TT58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
19853 Ichinomiya 2000 TL60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
19854 2000 UV5 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
19855 Borisalexeev 2000 UE6 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
19856 2000 UP8 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
19857 Amandajane 2000 UC11 19/10/2000 Olathe L. Robinson 3,0 km MPC · JPL
19858 2000 UT18 25/10/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
19859 2000 UK22 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
19860 Anahtar 2000 UB52 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
19861 Auster 2000 US79 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
19862 2556 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
19863 2725 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
19864 2775 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
19865 2825 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
19866 4014 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
19867 4061 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
19868 4072 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
19869 4202 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
19870 4780 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
19871 6058 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
19872 Chendonghua 6097 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
19873 Chentao 6632 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
19874 Liudongyan 6775 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
19875 Guedes 6791 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
19876 7637 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
19877 9086 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
19878 1030 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
19879 1274 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
19880 2247 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
19881 2288 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
19882 3024 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
19883 4058 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
19884 4125 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
19885 4283 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
19886 1167 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
19887 1279 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
19888 2048 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
19889 2304 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
19890 3042 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
19891 3326 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
19892 4128 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
19893 4524 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
19894 5124 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
19895 5161 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
19896 5366 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
19897 1097 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
19898 1177 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 8,9 km MPC · JPL
19899 1188 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
19900 2172 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL