Danh sách tiểu hành tinh/20701–20800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20701 1999 VL179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
20702 1999 VF195 03/11/ 1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
20703 1999 VC203 08/11/ 1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
20704 1999 WH 16/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
20705 1999 WH3 18/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
20706 1999 WY3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
20707 1999 WW4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 24 km MPC · JPL
20708 1999 XH1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
20709 1999 XM8 02/12/1999 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
20710 1999 XP10 05/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
20711 1999 XF12 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20712 1999 XF13 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
20713 1999 XA32 06/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
20714 1999 XS36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,3 km MPC · JPL
20715 1999 XB44 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20716 1999 XG91 07/12/1999 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
20717 1999 XG93 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20718 1999 XZ97 07/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
20719 Velasco 1999 XL99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20720 1999 XP101 07/12/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
20721 1999 XA105 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
20722 1999 XZ109 04/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
20723 1999 XH113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20724 1999 XO116 05/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
20725 1999 XP120 05/12/1999 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
20726 1999 XE122 07/12/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
20727 1999 XV123 07/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
20728 1999 XD143 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
20729 1999 XS143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 51 km MPC · JPL
20730 Jorgecarvano 1999 XC151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
20731 Mothédiniz 1999 XH151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
20732 1999 XB167 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20733 1999 XE168 10/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
20734 1999 XA169 10/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20735 1999 XU169 10/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20736 1999 XV170 10/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20737 1999 XJ189 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
20738 1999 XG191 12/12/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
20739 1999 XM193 12/12/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
20740 Sémery 1999 XB228 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
20741 Jeanmichelreess 1999 XA230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
20742 1999 XJ261 14/12/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
20743 2000 AR6 02/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
20744 2000 AO151 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20745 2000 AS185 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20746 2000 AL186 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20747 2000 AM186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20748 2000 AP186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20749 2000 AD199 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
20750 2000 AF199 09/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20751 2000 AA200 09/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20752 2000 AP200 09/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20753 2000 AW211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
20754 2000 AD244 08/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20755 2000 BX6 27/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20756 2000 BC19 27/01/2000 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
20757 2000 CV52 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20758 2000 CS94 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20759 2000 CX96 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20760 Chanmatchun 2000 DR8 27/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
20761 2000 EA8 05/03/2000 High Point D. K. Chesney 4,7 km MPC · JPL
20762 2000 EE36 04/03/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20763 2000 FQ9 31/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
20764 2000 FE38 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20765 2000 JC40 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20766 2000 PK11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20767 2000 PN24 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20768 Langberg 2000 QO54 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
20769 2000 QM65 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20770 2000 QT123 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20771 2000 QY150 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
20772 Brittajones 2000 QL182 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20773 Aneeshvenkat 2000 QS208 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
20774 2000 RP3 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20775 2000 RU9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20776 Juliekrugler 2000 RG10 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20777 2000 RX10 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
20778 Wangchaohao 2000 RD11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20779 Xiajunchao 2000 RN11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20780 Chanyikhei 2000 RO11 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20781 2000 RX38 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20782 Markcroce 2000 RZ52 04/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20783 2000 RK55 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
20784 Trevorpowers 2000 RN56 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20785 Mitalithakor 2000 RO60 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20786 2000 RG62 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20787 Mitchfourman 2000 RZ71 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20788 2000 SB29 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20789 Hughgrant 2000 SU44 28/09/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
20790 2000 SE45 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
20791 2000 SH60 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20792 2000 SH88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
20793 Goldinaaron 2000 SF118 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20794 Ryanolson 2000 SD161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
20795 2000 SE161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20796 Philipmunoz 2000 SN169 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20797 2000 SD172 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20798 Verlinden 2000 SH172 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20799 Ashishbakshi 2000 SU172 27/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20800 2000 SV172 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL