Danh sách tiểu hành tinh/206401–206500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206401 2003 SM54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206402 2003 SQ58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206403 2003 SF63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206404 2003 SM63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206405 2003 SA72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206406 2003 SH89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206407 2003 SB90 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206408 2003 SH95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206409 2003 ST95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206410 2003 SE99 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206411 2003 SS100 20/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
206412 2003 SY104 20/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206413 2003 SO111 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206414 2003 SZ113 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
206415 2003 SM116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206416 2003 SO118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206417 2003 SP132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206418 2003 SD137 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206419 2003 SS137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
206420 2003 SG140 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
206421 2003 ST141 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
206422 2003 SQ146 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
206423 2003 SG148 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206424 2003 SX149 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206425 2003 SU157 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206426 2003 SP166 21/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206427 2003 SZ168 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
206428 2003 SV170 21/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
206429 2003 SZ174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206430 2003 SH178 19/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
206431 2003 SY180 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206432 2003 SY181 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
206433 2003 SK188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
206434 2003 SF195 20/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206435 2003 SR196 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206436 2003 SE198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
206437 2003 SW198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
206438 2003 SS204 22/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
206439 2003 SE207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206440 2003 SC210 25/09/2003 Uccle Uccle Obs. 4,1 km MPC · JPL
206441 2003 SY220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
206442 2003 SY233 25/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
206443 2003 SY234 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206444 2003 SJ235 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206445 2003 SL246 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206446 2003 SU260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
206447 2003 SN268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
206448 2003 SY271 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
206449 2003 SJ274 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206450 2003 SG279 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206451 2003 SD302 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206452 2003 SA309 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
206453 2003 SE314 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
206454 2003 SK318 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
206455 2003 SM319 21/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
206456 2003 SJ321 20/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206457 2003 SV356 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206458 2003 TM 03/10/2003 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,3 km MPC · JPL
206459 2003 TD5 02/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206460 2003 TY6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206461 2003 TE7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
206462 2003 TN10 15/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
206463 2003 TW14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206464 2003 TM15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
206465 2003 TA18 14/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206466 2003 TZ41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206467 2003 TY58 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
206468 2003 UY 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206469 2003 UD2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206470 2003 UQ2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
206471 2003 US8 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206472 2003 UX11 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
206473 2003 UZ22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206474 2003 UU34 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
206475 2003 UP48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
206476 2003 UU49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206477 2003 UV50 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206478 2003 UO51 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206479 2003 UV51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206480 2003 UW52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206481 2003 UL58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206482 2003 UX64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
206483 2003 UU65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206484 2003 UJ66 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206485 2003 UP66 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206486 2003 US66 16/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
206487 2003 UG68 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206488 2003 UJ74 16/10/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
206489 2003 UO74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206490 2003 UX76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
206491 2003 UW79 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
206492 2003 UW80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
206493 2003 UX80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
206494 2003 UQ84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206495 2003 UG85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206496 2003 UC95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
206497 2003 UR100 19/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
206498 2003 UT100 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
206499 2003 UV100 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206500 2003 UQ103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL