Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/206301–206400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206301 2003 FH21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206302 2003 FJ106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206303 2003 HT 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206304 2003 HX3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
206305 2003 HZ3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206306 2003 HT6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206307 2003 HZ9 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206308 2003 HY12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
206309 2003 HJ32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
206310 2003 HG38 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206311 2003 HO42 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206312 2003 HX46 28/04/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206313 2003 JK6 01/05/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206314 2003 KS9 25/05/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,2 km MPC · JPL
206315 2003 KN13 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206316 2003 KL28 21/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
206317 2003 KV36 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206318 2003 MN10 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206319 2003 MC13 25/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
206320 2003 NT 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
206321 2003 NJ8 08/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
206322 2003 NV10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
206323 2003 NH11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206324 2003 ON 17/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
206325 2003 OG2 22/07/2003 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
206326 2003 OT3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
206327 2003 OY3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
206328 2003 OW4 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
206329 2003 OB6 24/07/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
206330 2003 OO6 23/07/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206331 2003 OK8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
206332 2003 OZ8 23/07/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206333 2003 OB10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206334 2003 ON20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
206335 2003 OV22 30/07/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206336 2003 OC27 24/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
206337 2003 OJ30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206338 2003 OU30 24/07/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
206339 2003 PN1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
206340 2003 PW2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
206341 2003 PO3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
206342 2003 PQ6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206343 2003 PB7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
206344 2003 PA8 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
206345 2003 PA9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206346 2003 PM9 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206347 2003 QL1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
206348 2003 QA12 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
206349 2003 QQ13 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
206350 2003 QA26 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206351 2003 QC28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206352 2003 QT28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
206353 2003 QL34 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206354 2003 QF40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206355 2003 QS40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206356 2003 QX43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206357 2003 QJ44 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
206358 2003 QL44 23/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206359 2003 QM47 23/08/2003 Palomar NEAT AMO 890 m MPC · JPL
206360 2003 QW50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206361 2003 QG52 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
206362 2003 QF56 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206363 2003 QB57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206364 2003 QS61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206365 2003 QT64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206366 2003 QS65 25/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206367 2003 QK68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206368 2003 QR70 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206369 2003 QO71 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206370 2003 QU86 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206371 2003 QW87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206372 2003 QO89 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
206373 2003 QB99 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
206374 2003 QG103 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206375 2003 QK105 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
206376 2003 QD108 30/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
206377 2003 QK114 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
206378 2003 RB 01/09/2003 Socorro LINEAR 380 m MPC · JPL
206379 2003 RV5 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
206380 2003 RT8 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206381 2003 RB9 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206382 2003 RU13 15/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206383 2003 RC16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206384 2003 RJ17 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
206385 2003 RZ17 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206386 2003 RR21 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
206387 2003 RT23 14/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206388 2003 RF26 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
206389 2003 SD7 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206390 2003 SY12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206391 2003 SR14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206392 2003 SD27 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206393 2003 SQ32 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206394 2003 SV32 17/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
206395 2003 ST36 18/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
206396 2003 SM37 16/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
206397 2003 SS42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206398 2003 SJ45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206399 2003 SN49 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206400 2003 SW52 19/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL