Danh sách tiểu hành tinh/207001–207100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207001 2004 TY222 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
207002 2004 TM234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207003 2004 TO269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
207004 2004 TS269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
207005 2004 TG273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207006 2004 TC274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207007 2004 TE277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
207008 2004 TY282 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
207009 2004 TT286 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207010 2004 TQ319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207011 2004 TY320 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207012 2004 TB325 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
207013 2004 TC354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
207014 2004 UQ8 21/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
207015 2004 VE2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
207016 2004 VZ5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207017 2004 VB6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207018 2004 VH8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
207019 2004 VY12 03/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
207020 2004 VX14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
207021 2004 VQ23 05/11/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
207022 2004 VQ28 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
207023 2004 VS46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207024 2004 VX47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
207025 2004 VT57 07/11/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
207026 2004 VV57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207027 2004 VD59 09/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207028 2004 VN60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
207029 2004 VV63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207030 2004 VH77 12/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
207031 2004 VG81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207032 2004 VN86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207033 2004 WW1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
207034 2004 WM2 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
207035 2004 WR5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
207036 2004 XU2 02/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207037 2004 XA6 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207038 2004 XN8 02/12/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
207039 2004 XW8 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
207040 2004 XV10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207041 2004 XX17 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207042 2004 XH24 09/12/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
207043 2004 XP24 09/12/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
207044 2004 XT27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207045 2004 XA31 08/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
207046 2004 XM31 09/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
207047 2004 XP36 10/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,1 km MPC · JPL
207048 2004 XF40 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
207049 2004 XJ44 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
207050 2004 XV50 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
207051 2004 XY50 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
207052 2004 XK53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207053 2004 XR58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207054 2004 XF63 12/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
207055 2004 XL64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207056 2004 XC68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207057 2004 XF74 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207058 2004 XP74 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207059 2004 XU77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207060 2004 XX83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207061 2004 XA84 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207062 2004 XD86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207063 2004 XD98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207064 2004 XS99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207065 2004 XX103 09/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207066 2004 XV104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207067 2004 XW109 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
207068 2004 XG110 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207069 2004 XH112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207070 2004 XE114 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207071 2004 XY118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207072 2004 XX120 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
207073 2004 XR126 13/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207074 2004 XJ128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
207075 2004 XV131 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207076 2004 XS132 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207077 2004 XP140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
207078 2004 XH141 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207079 2004 XQ143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207080 2004 XR147 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207081 2004 XZ147 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207082 2004 XZ160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207083 2004 XA164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
207084 2004 XY165 02/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207085 2004 XW166 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207086 2004 XQ171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207087 2004 YX11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207088 2004 YV13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207089 2004 YS17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207090 2004 YW20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
207091 2005 AQ1 01/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207092 2005 AH4 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207093 2005 AU4 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207094 2005 AH5 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207095 2005 AR6 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207096 2005 AT6 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207097 2005 AG7 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
207098 2005 AY7 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207099 2005 AS10 06/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
207100 2005 AK11 01/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL