Danh sách tiểu hành tinh/206901–207000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206901 2004 HU36 22/04/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
206902 2004 HC45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206903 2004 HV52 24/04/2004 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
206904 2004 HV54 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206905 2004 HQ71 25/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206906 2004 JZ27 11/05/2004 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
206907 2004 KA14 22/05/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
206908 2004 NW2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
206909 2004 NB6 11/07/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
206910 2004 NL8 15/07/2004 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
206911 2004 PE14 07/08/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
206912 2004 PK17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
206913 2004 PH20 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206914 2004 PZ61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206915 2004 PL65 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206916 2004 PD80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206917 2004 PY88 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
206918 2004 PT89 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206919 2004 PS94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
206920 2004 PE95 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206921 2004 PU100 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206922 2004 PR101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206923 2004 PY101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206924 2004 PP102 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206925 2004 PR108 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206926 2004 PM111 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206927 2004 QH21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206928 2004 RC13 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206929 2004 RH20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206930 2004 RU30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206931 2004 RO42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
206932 2004 RW48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206933 2004 RS49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206934 2004 RS61 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206935 2004 RZ68 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206936 2004 RX69 08/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
206937 2004 RU72 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206938 2004 RJ76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206939 2004 RP82 09/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
206940 2004 RU90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206941 2004 RG99 08/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206942 2004 RT101 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206943 2004 RZ167 07/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206944 2004 RK170 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206945 2004 RT171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206946 2004 RO173 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206947 2004 RU178 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
206948 2004 RJ187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206949 2004 RD189 10/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206950 2004 RP205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206951 2004 RT307 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206952 2004 RE310 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206953 2004 RV310 13/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
206954 2004 RQ322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206955 2004 RA324 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206956 2004 RL327 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206957 2004 RW341 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
206958 2004 SU2 17/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
206959 2004 SQ10 16/09/2004 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
206960 2004 SQ19 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206961 2004 SN30 17/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206962 2004 SG32 17/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206963 2004 SV33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206964 2004 SE41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
206965 2004 SL43 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206966 2004 SZ46 18/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
206967 2004 SZ47 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206968 2004 SO52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206969 2004 SC61 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206970 2004 TL15 09/10/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206971 2004 TP47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206972 2004 TS54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206973 2004 TG67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
206974 2004 TN72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206975 2004 TE79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
206976 2004 TS102 06/10/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
206977 2004 TF103 06/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206978 2004 TP110 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
206979 2004 TV115 13/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,0 km MPC · JPL
206980 2004 TM117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
206981 2004 TC118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
206982 2004 TU126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206983 2004 TH130 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206984 2004 TA133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206985 2004 TB134 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206986 2004 TV135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
206987 2004 TE138 08/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206988 2004 TL152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206989 2004 TH159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206990 2004 TV163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
206991 2004 TZ165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206992 2004 TS182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206993 2004 TF191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206994 2004 TD200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
206995 2004 TB203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206996 2004 TX205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206997 2004 TC207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206998 2004 TP207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
206999 2004 TJ220 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207000 2004 TX220 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also