Danh sách tiểu hành tinh/207901–208000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207901 Tzecmaun 2008 US91 28/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 5,1 km MPC · JPL
207902 2008 UW112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207903 2008 UX163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207904 2008 UZ181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207905 2008 UD186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207906 2008 UQ201 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
207907 2008 UR257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207908 2008 UO263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
207909 2008 UW276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
207910 2008 UA303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
207911 2008 UE305 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207912 2008 UH316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207913 2008 VN13 07/11/2008 Nogales Tenagra II Obs. 3,7 km MPC · JPL
207914 2008 VK18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207915 2008 VU38 02/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
207916 2008 VB51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207917 2008 VF59 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
207918 2008 VG62 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207919 2008 VL66 02/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207920 2008 WC2 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
207921 2008 WD12 18/11/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
207922 2008 WC15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207923 2008 WS32 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
207924 2008 WA43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
207925 2008 WY43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207926 2008 WS60 19/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
207927 2008 WE63 20/11/2008 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
207928 2008 WV68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207929 2008 WB76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207930 2008 XD37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207931 Weihai 2008 YM9 24/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 1,5 km MPC · JPL
207932 2008 YW16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
207933 2008 YF17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
207934 2008 YQ17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
207935 2009 AF 01/01/2009 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
207936 4511 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
207937 3367 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
207938 2108 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
207939 3205 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
207940 3518 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
207941 3827 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
207942 4291 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
207943 1979 MN4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
207944 1981 EG8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
207945 1991 JW 08/05/1991 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin APO · 420 m MPC · JPL
207946 1991 TH16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
207947 1991 TU16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
207948 1993 FL12 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
207949 1993 FX33 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
207950 1993 TX9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207951 1994 AH7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207952 1994 GT4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
207953 1994 PQ18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
207954 1994 RU21 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
207955 1994 US6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207956 1995 DU8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
207957 1995 FN7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207958 1995 NA1 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207959 1995 OR7 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207960 1995 OZ9 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207961 1995 OV17 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207962 1995 SF19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207963 1995 SM20 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
207964 1995 SC79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207965 1995 UY21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207966 1995 UQ23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207967 1995 UZ23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
207968 1995 VF14 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207969 1996 AR5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207970 1996 BZ3 29/01/1996 Kitt Peak Spacewatch AMO 850 m MPC · JPL
207971 1996 JV8 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207972 1996 JZ13 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
207973 1996 PT4 14/08/1996 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
207974 1996 RM1 08/09/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
207975 1996 TY8 12/10/1996 Catalina T. B. Spahr 2,8 km MPC · JPL
207976 1996 TB36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207977 1996 TL36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207978 1996 VH15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207979 1996 VW22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207980 1996 VJ36 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
207981 1996 XO8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
207982 1997 AY8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207983 1997 FT4 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207984 1997 TG6 02/10/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
207985 1997 WL11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
207986 1997 WM17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
207987 1997 WT25 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
207988 1998 DJ12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207989 1998 DH19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207990 1998 ES2 02/03/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
207991 1998 EJ14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
207992 1998 FC4 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207993 1998 FJ48 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
207994 1998 FC50 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207995 1998 FM127 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207996 1998 GD10 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
207997 1998 HJ42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
207998 1998 HH61 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
207999 1998 HK84 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208000 1998 HQ136 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also